10.000 Xu nhận Cặp đôi Bao tay Venus +5

GUNNY.360GAME.VN]

-=- NẠP 10.000 XU NHẬN QUÀ SIÊU KHỦNG-=-

Thời Gian

  • Bắt Đầu: 00:00 ngày 27/11/2017. 
  • Kết Thúc: 23:59 ngày 29/11/2017.
  • Không áp dụng cho máy chủ mới.

Nội dung

  • Tất cả Gunner đều có thể tham gia.
  • Trong thời gian diễn ra sự kiện Gunner nạp tích lũy từ 10.000 - 999.999 Xu vào Gunny sẽ nhận được phần thưởng 'SIÊU KHỦNG'.

Phần Thưởng

NẠP 10.000 XU NHẬN PHẦN QUÀ SIÊU KHỦNG
Phần thưởngSố lượngHình ảnh

Thẻ phụ kiện Đà Điểu
35 Ngày

1

Bao tay Venus +5

7 ngày/Khóa/Có thể tiếp phí

2
Đá Thức Tỉnh
Nguyên liệu Thức Tỉnh Pet
2
Bùa Siêu Việt
Khóa
1

Lưu ý:

  • Tất cả vật phẩm tặng đều KHÓA.
  • Phần thưởng được gửi qua thư và chỉ nhận được 1 lần trong thời gian sự kiện.
  • Sự kiện có tính nạp tích lũy trong thời gian diễn ra sự kiện đạt mốc 10.000 Xu - 99.999 Xu.