[06.10] Chủ Nhật Vui Vẻ

Thời Gian

  • Bắt đầu: 00:00 ngày 06/10/2019.
  • Kết thúc: 23:59 ngày 06/10/2019.
  • Áp dụng cho tất cả các máy chủ, trừ máy chủ mới.

Nội dung

  • Mỗi ngày Gunner nạp vào Gunny tích lũy xu đạt yêu cầu sẽ nhận được phần thưởng giá trị.

Phần Thưởng

NẠP XU TÍCH LŨY NHẬN THÊM QUÀ
Mốc nạpPhần thưởngSố lượngHình ảnh

200-499 Xu

LEGEND CÁ CHÉP* CẤP 3 FULL+50
Không thể tiếp phí & thao tác trong Tiệm Rèn 
1 ngày

1

Đá Cường Hóa

50
Bạc Trắng 1

500-999 Xu

Bao Tay Athena +1
7 ngày
Có thể tiếp phí & bồi dưỡng

1

Đá Tăng Cấp

5
Bạc Trắng 3

1000-1999 Xu

Nhẫn Athena +2
7 ngày

Có thể tiếp phí & bồi dưỡng

1

Bạc Trắng

6
Bụi Sao 20

2000-4999 Xu

Ấn Hoàn Mỹ Ngẫu Nhiên

Mở nhận ngẫu nhiên Ấn Hoàn Mỹ các loại sau: BOSS Gà, Tà Thần, Pháo Đài, Huyệt Rồng. Số sao ngẫu nhiên.

1

Bạc Trắng

12

Bụi Sao

50

5000-9999 Xu

Thẻ Hổ Răng Kiếm

30 ngày

1

Bạc Trắng

30
Đá Phong Ấn 2

10000-19999 Xu

Đồ Học Sinh
365 ngày

1

Mũ Đưa Thư
365 ngày

1

Đá Phong Ấn

4

20000-49999 Xu

Bùa Truyền Thuyết

1

Cánh Xương
30 ngày

1

Đá Phong Ấn

8

50000-99999 Xu

Ấn Siêu Việt Ngẫu Nhiên
Mở ngẫu nhiên nhận Ấn PVE Siêu Việt

1

Nhẫn Athena +5
7 ngày

1

Đá Phong Ấn

20

Lưu ý:

  • Tất cả vật phẩm tặng đều KHÓA.
  • Phần thưởng được gửi qua thư.
  • Tích lũy nạp trong ngày nhận thưởng.