[05.10] Thứ Bảy Vui Vẻ

Thời Gian

  • Bắt đầu: 00:00 ngày 05/10/2019.
  • Kết thúc: 23:59 ngày 05/10/2019.
  • Áp dụng cho tất cả các máy chủ, trừ máy chủ mới.

Nội dung

  • Mỗi ngày Gunner nạp vào Gunny tích lũy xu đạt yêu cầu sẽ nhận được phần thưởng giá trị.

Phần Thưởng

NẠP XU TÍCH LŨY NHẬN THÊM QUÀ
Mốc nạpPhần thưởngSố lượngHình ảnh

200-499 Xu

LEGEND CÁ CHÉP* CẤP 3 FULL+50
Không thể tiếp phí & thao tác trong Tiệm Rèn 
1 ngày

1

Đá Cường Hóa

50
Bạc Trắng 1

500-999 Xu

Bao Tay Athena +1
7 ngày
Có thể tiếp phí & bồi dưỡng

1

Đá Tăng Cấp

5
Bạc Trắng 3

1000-1999 Xu

Nhẫn Athena +2
7 ngày

Có thể tiếp phí & bồi dưỡng

1

Bạc Trắng

6
Bụi Sao 20

2000-4999 Xu

Ấn Hoàn Mỹ Ngẫu Nhiên

Mở nhận ngẫu nhiên Ấn Hoàn Mỹ các loại sau: BOSS Gà, Tà Thần, Pháo Đài, Huyệt Rồng. Số sao ngẫu nhiên.

1

Bạc Trắng

12

Bụi Sao

50

5000-9999 Xu

Thẻ Phụ Kiện Thuyền Rồng

30 ngày

1

Bạc Trắng

30
Bụi Sao 120

10000-19999 Xu

Đồ Thỏ
365 ngày

1

Tai Thỏ
365 ngày

1

Vàng Tím

15

20000-49999 Xu

Bùa Truyền Thuyết

1

Dây Chuyền 10 Tuổi
60 ngày

1

Vàng Tím

30

50000-99999 Xu

Ấn Siêu Việt Ngẫu Nhiên
Mở ngẫu nhiên nhận Ấn PVE Siêu Việt

1

Nhẫn Athena +5
7 ngày

1

Đá Đột Phá

120

Lưu ý:

  • Tất cả vật phẩm tặng đều KHÓA.
  • Phần thưởng được gửi qua thư.
  • Tích lũy nạp trong ngày nhận thưởng.