[01.12] Chủ Nhật Vui Vẻ

Thời Gian

  • Bắt đầu: 00:00 ngày 01/12/2019.
  • Kết thúc: 23:59 ngày 01/12/2019.
  • Áp dụng cho tất cả các máy chủ, trừ máy chủ mới.

Nội dung

  • Mỗi ngày Gunner nạp vào Gunny tích lũy xu đạt yêu cầu sẽ nhận được phần thưởng giá trị.

Phần Thưởng

NẠP XU TÍCH LŨY NHẬN THÊM QUÀ
Mốc nạpPhần thưởngSố lượngHình ảnh

200-499 Xu

LEGEND CÁ CHÉP* CẤP 3 FULL+50
Không thể tiếp phí & thao tác trong Tiệm Rèn 
1 ngày

1

Đồng Đỏ

15
Khắc Ấn Trường Gà (3) - Thường
Sao & Thuộc Tính ngẫu nhiên
1

500-999 Xu

Bao Tay Athena +1
7 ngày
Có thể tiếp phí & bồi dưỡng

1

Hồn Rồng Lửa

1
Khắc Ấn Trường Gà (3) - Ưu Tú
Sao & Thuộc Tính ngẫu nhiên
1

1000-1999 Xu

Nhẫn Athena +2
7 ngày

Có thể tiếp phí & bồi dưỡng

1

Hồn Rồng Lửa

2
Hộp Hồn Tinh - Lớn 2

2000-4999 Xu

Ấn Hoàn Mỹ Ngẫu Nhiên 1

Mở nhận ngẫu nhiên Ấn Hoàn Mỹ các loại sau: Trường Gà, Gà Con, Pháo Đài & Huyệt Rồng. Số sao ngẫu nhiên.

1

Hồn Rồng Lửa

3

Mảnh Sơ LEGEND Xếp Hình

4

5000-9999 Xu

Ấn Hoàn Mỹ Ngẫu Nhiên 1

Mở nhận ngẫu nhiên Ấn Hoàn Mỹ các loại sau: Trường Gà, Gà Con, Pháo Đài & Huyệt Rồng. Số sao ngẫu nhiên.


1

Hồn Rồng Lửa

5
Mảnh Sơ LEGEND Xếp Hình 6

10000-19999 Xu

Bùa Truyền Thuyết

1

Hồn Rồng Lửa

10

Anh Đào Vũ
7 ngày

1

20000-49999 Xu

Nhẫn EXP +5

1

Hồn Rồng Lửa

20

Đá Phong Ấn

8

50000-99999 Xu

Ấn Siêu Việt Ngẫu Nhiên
Mở ngẫu nhiên nhận Ấn PVE Siêu Việt

1

Thành Chủ Hải Phòng

1

Đá Phong Ấn

20

Lưu ý:

  • Tất cả vật phẩm tặng đều KHÓA.
  • Phần thưởng được gửi qua thư.
  • Tích lũy nạp trong ngày nhận thưởng.