[Update] Bảo trì nâng cấp hệ thống nhập Code ngày 22/05

Chào các Gunner!

Để việc trải nghiệm Gunny được tốt hơn, Gunny Team sẽ tiến hành bảo trì nâng cấp hệ thống nhập Code như sau:

  • Thời gian bảo trì: từ 09:00 - 19:00 thứ hai, ngày 22/05/2017.
  • Trong thời gian bảo trì các Gunner sẽ không nhập Code vào game Gunny được.
  • Game Gunny vẫn vào được bình thường.

Bảo trì

Mong các Gunner thông cảm vì sự bất tiện này.