So sánh vũ khí WoW và vũ khí truyền thuyết

Chào các Gunner. Vũ khí được coi là 1 trang bị quan trọng nhất đối với mỗi nhân vật mà Gunner sở hữu, cũng chính vì thế mà các Gunner của chúng ta luôn mơ ước được sở hữu và "lên đời" thay cho vũ khí WOW bằng những vũ khí truyền thuyết như: [VIP-Boomerang], [Vip-Thương cổ] hoặc [VIP·Búa Minotaure] - đó được coi là những vũ khí mạnh nhất trong Gunny Online hiện nay.

Sau đây chúng ta cùng Gunny Team tìm hiểu xem 2 nhóm vũ khí WOW và nhóm vũ khí truyền thuyết xem chúng có sự khác biệt như thế nào nhé. Và ở đây chúng ta sẽ so sánh 2 đại diện đó là [VIP-Boomerang][Wow Lu gạch] (tất cả đều ở cấp độ +12).

VIP-Boomerang và WOW-Lu Gạch

VIP-Boomerang +12 và WOW-Lu Gạch +12

Đầu tiên chúng ta cần biết như sau: tất cả các vũ khí +12 thuộc nhóm vũ khí WOW có tổng điểm của 4 thuộc tính: Công kích, phòng thủ, nhanh nhẹn, may mắn là bằng nhau và bằng 650 điểm. Tùy vào loại vũ khí mà 4 thuộc tính này có sự phân chia khác nhau.

Tương tự ta cũng có tất cả các loại vũ khí +12 thuộc nhóm vũ khí truyền thuyết có điểm tổng của 4 thuộc tính là bằng nhau và bằng 717 điểm.

Vũ khí
Thuộc tính
Điểm
Tổng điểm

VIP-Boomerang

Sát thương
242+517
759
Công kích
226

717

Phòng thủ
39
Nhanh nhẹn
226
May mắn
226

WOW-Lu gạch

Sát thương
220+470
690
Công kích
308

650

Phòng thủ
223
Nhanh nhẹn
51
May mắn
68

Dựa vào thông tin của bảng trên ta thấy, ta có những điều thú vị sau:

  • Về điểm Sát thương: Lu gạch 690 điểm Sát thương, Boomerang 759 điểm Sát thương.

    Như vậy Boomerang hơn Lu gạch đến 69 điểm Sát thương, một con số không hề nhỏ (xấp xỉ bằng điểm của 2 châu báu S Sát thương Lv4 và 1 S Sát thương Lv3 cộng lại). Điều này tương đương với việc Boomerang có thêm 3 lỗ khảm thuộc tính để khảm 2 S Sát thương Lv4 và 1 S Sát thương Lv3.

  • Về điểm thuộc tính: Tổng điểm thuộc tính của Lu gạch là 650 điểm, Boomerang là 717 điểm. Giả sử nếu ta cắt điểm của Boomerang ra để phân lại như chỉ số của Lu gạch thì Boomerang vẫn còn dư 67 điểm (xấp xỉ bằng 1 châu báu S thuộc tính Lv4 – 72 điểm).

Qua phân tích trên ta thấy Boomerang đại diện cho nhóm vũ khí truyền thuyết hơn hẳn Lu gạch đại diện cho nhóm vũ khí WOW về mọi mặt, kể cả điểm sát thương lẫn các chỉ số như: công kích, phòng thủ, nhanh nhẹn và may mắn.

Theo các Gunner thì có thật là vũ khí WOW hoàn toàn lép vế so với vũ khí truyền thiết ? Và làm thế nào để vũ khí WOW có thể san bằng khoảng cách chênh lệch điểm ? Hãy nêu ý kiến của bạn tại liên kết

Thảo luận Ứng cử viên cho S Thương Nặng Lv4