Nhiều Gunner sở hữu trang bị HOT từ phó bản VXTG

Chào các Gunner! Sau khi phiên bản Gunny 4.0 được cập nhật, những Item cực HOT như: Hắc ma vương (nón), Bác học đãng trí (tóc), Nhóc chuột (mắt)... đều có 4 chỉ số thuộc tính là 7-7-7-7. Hiện nay Vương Quốc Gà đã có không ít các Gunner đã sở hữu những vật phẩm hiếm có trên.

Nón Hắc ma vương chỉ số 7-7-7-7

Nón Hắc ma vương với chỉ số 7-7-7-7

Hiện nay có cách để các bạn có thể sở hữu những vật phẩm nói trên:

  • Tham gia vượt phó bản Vòng xoáy thời gian (mức khó và anh hùng), khi lật bài sẽ có cơ hội nhận được những Hắc ma vương (nón), Bác học đãng trí (tóc), Nhóc chuột (mắt)... có chỉ số 7-7-7-7:
  • Tham gia phó bản Vòng xoáy thời gian

    Tham gia phó bản Vòng xoáy thời gian mức khó và anh hùng

  • Nếu bạn tham gia vượt Vòng xoáy thời gian nhưng không may mắn trong việc lật bài thì bạn có thể đổi những Hắc ma vương (nón), Bác học đãng trí (tóc), Nhóc chuột (mắt)... tại Shop Game bằng Huân chương đấy:
  • Đổi tại Shop Game

    Đổi tại Shop Game bằng Huân chương

Bạn đã sở hữu một trong những vật phẩm đặc biệt của phó bản Vòng xoáy thời gian chưa? Hãy "tậu" ngay cho mình một món đi nào!