Mở Thẻ hồn được 500 điểm ! Hên thấy sợ luôn!

Chào các Gunner! Vừa qua, bạn nhâtkjtty_hd đã chia sẻ với mọi người tại diến đàn Gunny về việc mình đã "trúng quả" khi mở Thẻ hồn và nhận được 500 điểm - Đây là số điểm tối đa của Thẻ hồn mà chúng ta có thể nhận được khi mở nó.

Bằng chứng đây, bằng chứng đây ^^

Mở Thẻ hồn được 500 điểm

500 điểm là số điểm tối đa của 1 Thẻ hồn

Có thể nói Thẻ hồn là một sự thay thế hoàn hảo cho các loại Thẻ bài hiện nay, bởi số điểm nhận được khi mở Thẻ hồn là rất lớn so với Thẻ bài. Điều này giúp các Gunner tiết kiệm được rất nhiều thời gian trong quá trình nâng cấp hệ thống Thẻ bài.

Tuy nhiên, cũng có những bạn rất may mắn khi mở mỗi Thẻ bài nhận được đến 35 điểm, thậm chí cũng có rất nhiều bạn nhận được đến 40 điểm nếu may mắn. Nhưng 500 điểm với 1 Thẻ hồn thì vô cùng hiếm hoi phải không các bạn!

Hãy cùng bạn nhâtkjtty_hd khoe thành tích mở thẻ của bạn tại liên kết dưới đây nhé:

Thảo Luận