Khảo sát về phó bản Sư Đồ

Chào các Gunner. Nhằm tìm hiểu mức độ yêu thích cũng như những đánh giá của các Gunenr về Phó bản sư đồ trong Gunny 3.2. Hiện nay tại diễn đàn Gunny Online, Gunny Team đang tổ chức đợt khảo sát về hệ thống Phó bản sư đồ trong phiên bản Gunny 3.2 - Bí ẩn đảo gà.

Khảo sát Phó bản sư đồ trong Gunny 3.2

Ngay bây giờ các bạn hãy vào liên kết sau tại diễn đàn Gunny Online để Đăng nhập và tiến hành khảo nhé:

Topic khảo sát về Phó bản sư đồ trong Gunny 3.2

Sau khi Đăng nhập xong, các bạn sẽ thấy khu vực khảo sát ngay phía trên Topic, các bạn hãy đưa ra bầu chọn của mình và Bỏ phiếu để hoàn tất quá trình khảo sát nhé.

Một lần nữa Gunny Team rất mong đợi những ý kiến từ các Gunner về cuộc khảo sát này. Xin trân trọng cảm ơn sự hợp tác của các bạn.