Hoành tráng trận vượt ải Đấu Trường Dũng Sỹ (Gà Vườn)

Xin chào các Gunner thân mến!

Phó bản Đấu Trường Dũng Sỹ (ĐTDS) được coi là nơi "một đi không trở lại". Thế nhưng vẫn có rất nhiều Gunner vượt qua được và còn trở về với chiến lợi phẩm trên tay.

Và vào sáng hôm nay, 1 nhóm 4 thành viên bao gồm: ♥Yang, Kem♥ (Guild: VaftizBabasj), BMW☺750ioPéYêuo (Xu*ng^~^Danh) tại máy chủ Gà Vườn đã vượt thành công ĐTDS ở chế độ Anh Hùng.

Với tổng thời gian đi gần 60 phút và rất vất vả trong khâu chiến thuật. Được biết nhóm này đã tham gia ĐTDS hơn chục lần nhưng đây mới chỉ là lần thứ 3 họ vượt thành công. Xin chúc mừng ♥Yang, Kem♥, BMW☺750i và oPéYêuo một lần nữa.

Dưới đây là 4 đoạn Clip chia theo 4 ải được quay lại bởi các thành viên này tại Gà Vườn. Hãy cùng theo dõi để biết được chiến thuật của họ như thế nào để vượt qua thử thách này.

Ải 1: Tiêu diệt Daniliz và Quốc Vương

Ải 2: Tiêu diệt SuLan

Ải 3: Tiêu diệt Quỷ Khăn Hồng và Minotaure

Ải 4: Tiêu diệt Mathias và Ảo Ảnh Mathias

  • Phần 1:
  • Phần 2:

CLICK NGAY ĐỂ BÌNH LUẬN VỀ VỤ NÀY

ĐẤU TRƯỜNG DŨNG SỸ: CHƠI KHÓ NHỮNG THƯỞNG TO