Cùng khám phá bí mật Rương Tri Ân

Chào các Gunner. Với tính năng sư đồ của Gunny Online, khi huấn luyện được một đệ tử tốt nghiệp thì sư phụ sẽ nhận được Rương tri ân. Thế nhưng Rương tri ân lại bao gồm nhiều loại với giá trị phần thưởng khác nhau và được chia làm 3 loại Rương tri ân (Lv 6 - 9), rương tri ân (Lv10 - 12)Rương tri ân (Lv 13-15)

Tên Hình ảnh Mở bảo rương có cơ hội nhận được
Rương tri ân (Lv 6 - 9) 1

- Huân chương ×7, đá cường hóa cấp 5 ×1, trang phục tri ân ( 365 ngày,khóa ).

- Ngẫu nhiên nhận được một trong các vật phẩm sau: đá hợp thành cấp 5 x1, châu báu tấn công cấp 3 x1, dụng cụ học tập ( 365 ngày, khóa ), châu báu phòng ngự cấp 4 x1, châu báu tấn công cấp 4 x 1, châu báu thuộc tính cấp 4 x 1.

Rương tri ân (Lv 10 - 12) 1

- Huân chương ×5, trang phục tri ân ( 365 ngày,khóa )

- Ngẫu nhiên nhận được một trong các vật phẩm sau: đá hợp thành cấp 4 x1, châu báu tấn công cấp 3 x1, dụng cụ học tập ( 365 ngày, khóa ), rương thiên sứ, châu báu phòng ngự cấp 4 x1, châu báu tấn công cấp 4 x 1, châu báu thuộc tính cấp 4 x 1.

Rương tri ân (Lv 13 - 16) 1

- Huân chương ×3, trang phục tri ân ( 365 ngày,khóa )

- Ngẫu nhiên nhận được một trong các vật phẩm sau: đá hợp thành cấp 4 x1, châu báu tấn công cấp 3 x1

  • Giải thích về con số level đằng sau tên Rương tri ân
    • Con số này biểu thị mức Level của đệ tử khi mới bắt đầu "bái sư".
    • Ví dụ: khi đệ tử bắt đầu bái sư lúc Level đang ở tầm từ Lv6 đến Lv9 thì khi đệ tử tốt nghiệp, sư phụ sẽ nhận được Rương tri ân (Lv6 - Lv9).
    • Đệ tử khi bái sư level càng thấp thì giá trị rương tri ân cho sư phụ càng cao.

Lưu ý

- Vừa qua, chúng tôi có nhận được thắc mắc của một số Gunner xung quanh vấn đề: số lượng phần thưởng của Rương tri ân khác so với chú thích của Rương.

- Gunny Team xin xác nhận là chú thích trong game về số lượng phần thưởng của vật phẩm Rương tri ân hiện nay là chưa chính xác. Chúng tôi đã gửi thông tin cho NSX 7Road để khắc phục lỗi này.