Chúc mừng MrBin (Gà Việt) trúng LEGEND-Ná Thần

Xin chào các Gunner thân mến!

Ná Thần là một trong những vũ khí thần binh đủ "ăn thua" với tất cả các vũ khí huyền thoại lúc này. Một bộ của nó bao gồm SUPER-Ná Thần, WOW-Ná Thần và LEGEND-Ná Thần.

LEGEND-Ná Thần - WOW-Ná Thần - SUPER-Ná Thần

Và ngày hôm nay, chúng ta cùng chúc mừng MrBin tại máy chủ Gà Việt là một trong những người may mắn đầu tiên sở hữu LEGEND-Ná Thần từ sự kiện Lật Gà Ra Ná.

Chiếc Ná được thách giá tại khu vực đấu giá máy chủ Gà Việt

Ngoài Ná Thần ra, các bạn còn có cơ hội sở hữu Vật Định Tình +5, SUPER-Kiếm Thánh ... Sự kiện sẽ kéo dài đến hết ngày mai 26/11 hãy tiếp tục tham gia biết đâu vận may lại đến với bạn như MrBin.

LẬT GÀ RA NÁ