Cần bao nhiêu EXP để tăng cấp Tu luyện?

Chào các Gunner. Hiện nay Tu luyện đã trở thành tính năng cực kì HOT của Gunny Online và có phần vượt trội hơn so với Hệ thống thẻ bài. Hơn nữa, bạn có thể tăng cấp Tu luyện miễn phí hàng ngày bằng cách làm nhiệm vụ mà không phải tốn một xu nào cả.

Chủ Lò Gạch - Top 1 lực chiến Liên server

Chỉ số Tu luyện của cao thủ ChủLòGạch99 - TOP 1 lực chiến liên Server

Giới hạn cấp độ Tu luyện cao nhất của bạn sẽ lớn hơn cấp độ nhân vật hiện tại của bạn 5 cấp. Ví dụ: nhân vật của bạn cấp 50 thì cấp độ Tu luyện cao nhất sẽ là 55.

Sau đây chúng ta sẽ cùng tìm hiểu xem ở mỗi cấp độ Tu luyện thì chúng ta sẽ cần bao nhiêu điểm EXP tương ứng để lên cấp nhé:

Cấp độ Tu luyện EXP tương ứng Cấp độ Tu luyện EXP tương ứng
1 50 29 9,100
2 100 30 9,700
3 150 31 10,400
4 200 32 11,100
5 250 33 11,800
6 300 34 12,500
7 400 35 13,200
8 500 36 14,000
9 600 37 14,800
10 700 38 15,600
11 1,000 39 16,400
12 1,300 40 17,200
13 1,600 41 18,100
14 1,900 42 19,000
15 2,200 43 19,900
16 2,600 44 20,800
17 3,000 45 21,700
18 3,400 46 22,700
19 3,800 47 23,700
20 4,200 48 24,700
21 4,700 49 25,700
22 5,200 50 26,700
23 5,700 51 27,800
24 6,200 52 28,900
25 6,700 53 30,000
26 7,300 54 31,100
27 7,900 55 32,200
28 8,500 - -