Bí kíp chọn Pet 3 sao tốt cho tân binh gà!

Chào các Gunner!

Đối với các tân binh mới gia nhập vương quốc gà Gunny, Pet 3 sao luôn là lựa chọn tối ưu để Gunner có thể làm quen với những người bạn đồng hành tin cậy của mình trong những trận chiến.

Làm thế nào để nhận nuôi một em Pet 3 sao tốt nhất, thành viên ۣ£αdš♫Bye♫ của diễn đàn Gunny sẽ giúp cho những người chơi mới của chúng ta có được sự lựa chọn chính xác.

Lưu ý: Nội dung bài viết theo ý kiến riêng của Gunner diễn đàn để các bạn tham khảo, không phải thông tin chính thức từ Gunny Team.

Chỉ số tăng trưởng và chỉ số cơ bản cái nào quan trọng hơn?

Đây là vấn đề vô cùng quan trọng mà mình thấy khá ít Gunner để ý, mình xin nhấn mạnh là "Chỉ Số Tăng Trưởng":

- Khi lên cấp, số điểm cộng mỗi dòng (tấn công, phòng thủ, nhanh nhẹn, may mắn và máu) hoàn toàn dựa trên chỉ số tăng trưởng được làm tròn lên (12,7 -> 13 điểm)

- Chỉ số cơ bản (tấn công, phòng thủ, nhanh nhẹn, may mắn và máu) chỉ là chỉ số ban đầu, hơn kém nhau chẳng là bao => Tuyệt đối không nên nhìn chỉ số cơ bản mà chọn pet.

Thế nào là một pet 3* "ngon", chỉ số tăng trưởng chuẩn? 

Một pet 3* tốt là pet có các chỉ số tăng trưởng chuẩn như sau:

- Máu : >25

- Tấn Công : >4,0 (Đối với Phụng Hoàng Băng thì >5,0)

- Phòng thủ : >5,0 (Đối với Phụng Hoàng Băng thì >4,0)

- Nhanh nhẹn : >4,0

- May mắn : >4,0

Cách tính chỉ số tăng trưởng từ level 1 -> level 30 -> Level 50:

- Máu: nhân 2 (28-lv1 -> 56-lv2 -> 112-lv50)

- Lv1 -> lv30: Lấy chỉ số tăng trưởng lv1 nhân 1,5 (làm tròn xuống, ví dụ: 6,55->6,5)

- Lv30->Lv50: Lấy chỉ số tăng trưởng lv30 nhân 1,5 (làm tròn xuống, ví dụ: 9,75->9,7)

Ví dụ: 4,5(lv1) -> 6.7(lv30) -> 10 (lv50)

Làm sao để biết pet đang sử dụng và pet nhận được ở nông trại, con nào tốt hơn?

- Công thức tính chỉ số PET tại các lever như sau:

Đặt hệ số tăng chỉ số là X. Đặt Y = 1.5 x X (Y làm tròn xuống , VD: 8.85---> 8.8; 6.60--->6.50; 6.05-->6.00). Đặt Z = 1.5 x Y (Z làm tròn xuống nhu trên)

1. Lever 2-30: Chỉ số = Chỉ số gốc + X x (lever PET - 1)

2. Lever 31-50: Chỉ số = Chỉ số gốc + X x 29 + Y x (lever PET -30)

3. Lever 51-60: Chỉ số = Chỉ số gốc + X x 29 + Y x 20 + Z x (lever PET - 50)

*Riêng hệ số HP nhân đôi ở lever 30 và 50

Các Gunner có đồng ý với những ý kiến của £αdš♫Bye♫ không? Hãy cùng thảo luận thêm về chủ đề này tại diễn đàn Gunny ở đường link bên dưới nhé!

CLICK ĐỂ THẢO LUẬN VỀ CHỦ ĐỀ NÀY