Bạn chọn Tu Luyện hay Thẻ Bài ?

Chào các Gunner. Nếu nhân vật của chúng ta có yếu điểm là 1 trong 4 thuộc tính: Tấn công, Phòng thủ, Nhanh nhẹn hoặc May mắn và chúng ta muốn khắc phục yếu điểm này thì việc lựa chọn Nâng cấp Tu luyện hay Nâng cấp thẻ bài sẽ hợp lý và ít tốn kém hơn?

Tu luyện

Tu luyện sẽ hiệu quả và ít tốn kém hơn

Câu trả lời là: Tu luyện sẽ giúp bạn khắc phục điểm yếu của nhân vật bạn và tiết kiệm chi phí hơn Thẻ bài rất nhiều.

Nếu Phòng thủ (hay thuộc tính khác) của bạn quá thấp, bạn muốn tăng điểm Phòng thủ bằng việc nâng cấp thẻ bài? Với nâng cấp thẻ bài, bạn không có quyền lựa chọn tăng duy nhất mỗi thuộc tính Phòng thủ, mỗi lần thẻ bài lên 4 cấp bạn mới được cộng thêm điểm Phòng thủ, cứ như vậy 4 cấp sau bạn mới được cộng tiếp điểm Phòng thủ.

Nhưng Tu luyện thì khác, bạn chỉ việc chọn thuộc tính yếu điểm sau đó tiến hành Tu luyện thuộc tính này, cấp độ Tu luyện càng cao thì điểm thuộc tính đó càng được cộng thêm nhiều hơn. Sau đây là Bảng cấp độ của Tu luyện và điểm cộng tương ứng:

Cấp độ Tu luyện Chỉ số điểm đạt được
Máu Tấn công Phòng thủ Nhanh nhẹn May mắn
10 +40 +20 +20 +20 +20
20 +125 +80 +80 +80 +80
30 +270 +180 +180 +180 +180
40 +495 +320 +320 +320 +320
50 +845 +500 +500 +500 +500
55 +1095 +605 +605 +605 +605

Để tìm hiểu thêm về tính năng Tu luyện trong phiên bản Gunny 3.4 - Truyền Thuyết Ná Thần, các bạn vui lòng xem tại ĐÂY.