14h 03/06 Mời nhận code "Ai là Fans Gunny?" - lần 3

Chào các Gunner!

Sau một tuần lễ diễn ra tại Fanpage Gunny, sự kiện "Ai là Fans Gunny?" - lần 3 đã kết thúc. Vì một số lý do kỹ thuật, thời gian nhận code sẽ chậm hơn một chút so với thông tin của sự kiện. Mời các bạn đạt đủ yêu cầu của sự kiện nhận code vào 14:00 ngày mai 3/6/2014.

Fanpage Gunny

THỜI GIAN NHẬN CODE

14:00 03/06 - 04/06/2014

VÀO APP TẠI ĐÂY

Để vào app xếp hạng các bạn click vào link trên hoặc vào Fanpage Gunny trên Facebook và click vào hình ảnh banner của sự kiện trên Fanpage như hình dưới:

Fanpage Gunny

Chọn TAB TRANG CÁ NHÂN và nhận code của mình:

Fanpage Gunny

Tùy theo số điểm mà các bạn đã ghi được trong suốt 7 ngày vừa qua, các bạn sẽ nhận được 1 trong 5 loại code dưới đây:

Tên code: CODE FANS LOẠI 5
Từ 330 điểm trở lên
Tên vật phẩmSố lượngTình trạngHình ảnh
Đá tăng cấp 7 1 ngày/Khóa
Bao tay venus+5 2 7 ngày/Khóa/
Không tiếp phí
Vĩnh Hằng +5 2 7 ngày/Khóa/
Không tiếp phí
Châu báu thuộc tính Lv13-15 5 Khóa
Rương xu khóa (trung) 20 Khóa
Cây trồng (trung) 10 Khóa
Ngộ Không bách chiến 1 7 ngày/Khóa
Tên code: CODE FANS LOẠI 4
Từ 180 - 329 điểm
Tên vật phẩmSố lượngTình trạngHình ảnh
Huy hiệu đại tướng 1 7 ngày/Khóa
Rương xu khóa (trung) 10 Khóa
nước tu luyện cấp 2 20 Khóa
Đá hồi phục cấp 6 100 Khóa
Châu báu thuộc tính 9-15 (khóa) 5 Khóa
Cây trồng (trung) 8 Khóa
Hộp thẻ bài ngẫu nhiên 50 Khóa
Đá tăng cấp 3 1 ngày/Khóa
Tên code: CODE FANS LOẠI 3
Từ 90 - 179 điểm
Tên vật phẩmSố lượngTình trạngHình ảnh
Huy hiệu đại tá 1 7 ngày/Khóa
Rương xu khóa (trung) 10 Khóa
nước tu luyện cấp 2 15 Khóa
Đá hồi phục cấp 6 100 Khóa
Châu báu thuộc tính 9-15 (khóa) 5 Khóa
Cây trồng (trung) 4 Khóa
Hộp thẻ bài ngẫu nhiên 25 Khóa
Đá tăng cấp 2  
Tên code: CODE FANS LOẠI 2
Từ 45 - 89 điểm
Tên vật phẩmSố lượngTình trạngHình ảnh
Huy hiệu sĩ quan 1 15 ngày/Khóa
Rương xu khóa (trung) 10 Khóa
nước tu luyện cấp 2 15 Khóa
Đá hồi phục cấp 6 100 Khóa
Châu báu thuộc tính 9-15 (khóa) 5 Khóa
Cây trồng (trung) 4 Khóa
Hộp thẻ bài ngẫu nhiên 25 Khóa
Tên code: CODE FANS LOẠI 1
Từ 1 - 44 điểm
Tên vật phẩmSố lượngTình trạngHình ảnh
Huy hiệu tân binh 1 15 ngày/Khóa
Rương xu khóa (trung) 5 Khóa
Đá hồi phục cấp 6 100 Khóa
Châu báu thuộc tính 9-15 (khóa) 5 Khóa
Cây trồng (trung) 4 Khóa
Hộp thẻ bài ngẫu nhiên 25 Khóa

Lưu ý

  • 1 nhân vật nhập được code này 1 lần duy nhất.

THAM GIA SỰ KIỆN CỦA FANPAGE GUNNY TẠI ĐÂY