Đầu trang

Sư Kiện Xuân Mậu Tuất

Từ 14-02-18

Mừng Tết Mậu Tuất

Mỗi ngày hoàn thành 1 lần
09:00:00 15/02/2018 - 23:59:59 21/02/2018
Vật PhẩmHình Ảnh
Thu thập Dây Pháo (x15)

Phần thưởng nhận

Hải Sản x10
Rượu Nước x10

Thịt x10

Rau Cải x10

Trăm hoa đua nở

Mỗi ngày hoàn thành 99 lần 
Thời gian 09:00:00 08/02/2018 - 23:59:59 28/02/2018
Cấp độ 10 -70
Điều kiện Hạ 10 đối thủ trong Guild Chiến
Phần thưởng
Túi quà Trăm Hoa Đua Nở x1
Mở nhận: Thuốc Tăng Cấp Thú x2, Vật Tế-Cao x1.
Ngẫu nhiên nhận: Đá Linh Hồn x3, Đá x5, Mảnh Đá Tăng Sao x2, Hạnh phúc +5 x1 (Không khóa, 7 ngày), Châu báu sát thương Lv17 x1 (Không khóa).

Chúc Tết Bạn bè

Mỗi ngày hoàn thành 25 lần
Thời gian 09:00:00 08/02/2018 - 23:59:59 28/02/2018
Cấp độ 10 -70
Điều kiện Hoàn thành 5 trận Tự do 2vs2
Phần thưởng Pháo Hoa x5

Rộn ràng sắc xuân

Trong thời gian sự kiện diễn ra hoàn thành 1 lần
Thời gian 09:00:00 08/02/2018 - 23:59:59 28/02/2018
Cấp độ 31 - 70
Điều kiện - Thu thập Pháo Hoa x250
- Thu thập Vé Đấu Trường Dũng Sĩ (Legend) x80
Phần thưởng
Thẻ triệu hồi Thần Trăng (x1)
365 Ngày / Khóa

Châu Báu Sát Thương Lv17 x3


Bao tay Venus +5 (x1)
7 Ngày/ Khóa

Ma thạch tứ tượng hoàn mỹ (x1)

Tưng bừng Lì Xì

Trong thời gian sự kiện diễn ra hoàn thành 1 lần
Thời gian 09:00:00 08/02/2017 - 23:59:59 28/02/2018
Cấp độ 08 -30
Điều kiện - Thu thập Pháo Hoa x200
- Thu thập Vé Đấu Trường Dũng Sĩ (Anh Hùng) x50
Phần thưởng
Thẻ triệu hồi Thần Trăng(x1)
180 Ngày

Châu Báu Sát Thương Lv17 (x1)

Hạnh phúc +5 x1
7 Ngày

Lưu ý:

  • Tất cả quà tặng nhận được đều KHÓA.