Đầu trang

Sự kiện Tết Đoan Ngọ

Từ 09-06-16

[GUNNY.360GAME.VN]

Điều kiện tham gia:

  • Trong thời gian diễn ra sự kiện, mỗi ngày các Gunner đạt cấp 30-70 khi đăng nhập sẽ được nhận thưởng "Túi Quà Đoan Ngọ".

Thời gian:

  • Bắt đầu: 09:00 Ngày 09/06/2016
  • Kết thúc: 23:59 Ngày 12/06/2016

Phần thưởng: Túi Quà Đoan Ngọ

Phần thưởngHạn sử dụng
Mở ngẫu nhiên
Long Đơn Toái Phiến x1 Vĩnh viễn
Đá tăng cấp x1 Vĩnh viễn
Khỉ long đỏ 7 ngày
Xoáy lốc nhiều màu x1 7 ngày
Chắc chắn nhận
Vé Thưởng x2 Vĩnh viễn
Mảnh đá tăng cấp x1 Vĩnh viễn
Đá tím x2 Vĩnh viễn
Vé Tăng Vật Tổ x10 Vĩnh viễn

*Tất cả các phần thưởng đều khóa.