Đầu trang

Sự kiện Mừng Tết Nguyên Đán

Từ 27-01-16

Thời gian

  • Bắt đầu: 09:00 thứ năm, 28/01/2016.
  • Kết thúc: 23:59 thứ tư, 24/02/2016.

Giảm giá 20% tất cả Túi quà

  • Giảm giá 2 mốc giờ mỗi ngày gồm:
    • 10:30 tới 12:30
    • 20:30 tới 22:30.
  • Bắt đầu: Thứ ba, ngày 23/02/2016.
  • Kết thúc: Thứ tư, ngày 24/02/2016.
Vật phẩm Giá GốcGiảm 20% còn

Túi quà Bính Thân - Sơ
180 xu 144 xu

Túi quà Bính Thân - Trung
220 xu 176 xu

Túi quà Bính Thân - Cao
260 xu 208 xu

Túi quà Bính Thân

Trong thời gian sự kiện, Mua những túi quà ngày TẾT trong Giảm Giá Mới, mở ra bạn sẽ có cơ hội nhận được những vật phẩm có thể dùng để đổi quà.

Vật phẩm Quà tặngSố lượng

Túi quà Bính Thân - Sơ
180 Xu
Mở chắc chắn nhận được Châu báu thuộc tính Lv9 - 15 1
Đá Cường Hóa 10
Mũi khoan cấp 1 5
Mở ngẫu nhiên nhận được Hải Sản 1
Rượu 1
Thịt 1
Rau Cải 1
Bánh chưng 1
Thẻ Kẹo Mây 1
Vật phẩm Quà tặngSố lượng

Túi quà Bính Thân - Trung
220 Xu
Mở chắc chắn nhận được Thuốc Tăng Cấp Thú 1
Linh Châu Kỹ Năng 3
Mở ngẫu nhiên nhận được Hải Sản 2
Rượu Nước 2
Thịt 2
Rau Cải 2
Bánh chưng 1
Thẻ Hồ Ly 1
Vật phẩm Quà tặngSố lượng

Túi quà Bính Thân - Cao
260 Xu
Mở chắc chắn nhận được Vật Tế-Cao 1
Chiến hồn đơn 10
Tinh hoa vinh dự 5
Mở ngẫu nhiên nhận được Hải Sản 4
Rượu Nước 4
Thịt 4
Rau Cải 4
Bánh chưng 1
Thỏ Kéo Xe
Khóa/7 ngày
1

Tất cả sẽ được bày bán tại cửa hàng khu vực GIẢM GIÁ MỚI:

Nhiệm vụ Gunny

Mua ngay Túi quà mới toanh để sở hữu những vật phẩm cực Hot cho người bạn đồng hành của mình!