Đầu trang

Sự kiện Mừng Tết Nguyên Đán

Từ 27-01-16

Pháo hoa ngày tết là đạo cụ rất cần thiết trong sự kiện Mừng Tết Nguyên Đán, Gunner tham gia nạp xu đúng định mức để nhận được đạo cụ này nhé!

Thời gian

Sự kiện nạp nhận Pháo Hoa Ngày Tết

  • Bắt đầu: 09:00 thứ năm, 28/01/2016.
  • Kết thúc: 23:59 thứ tư, 24/02/2016.

Sự kiện nạp nhận Lì Xì

  • Bắt đầu: 09:00 thứ năm, 28/01/2016.
  • Kết thúc: 23:59 thứ tư, 14/02/2016.

Phần thưởng nạp định mức TẾT

NẠP XU ĐỊNH MỨC NHẬN PHÁO HOA NGÀY TẾT
Thời gian: 09:00 ngày 28/01 - 23:59 ngày 24/02/2016
Mốc nạpPhần thưởngSố lượngHình ảnh
1000 - 1.999 Pháo Hoa Ngày Tết
Đạo cụ đổi quà
1
2.000 - 4.999 Pháo Hoa Ngày Tết
Đạo cụ đổi quà
2
5.000 - 9.999 Pháo Hoa Ngày Tết
Đạo cụ đổi quà
5
10.000 - 99.999 Pháo Hoa Ngày Tết
Đạo cụ đổi quà
10

Phần thưởng nạp định mức TẾT

NẠP XU ĐỊNH MỨC NHẬN LÌ XÌ
Thời gian: 09:00 ngày 28/01 - 23:59 ngày 14/02/2016
Mốc nạpPhần thưởngSố lượngHình ảnh
500 - 999 Lì Xì Thường
Tham gia Lì Xì Toàn Dân
1
1.000 - 1.999 Lì Xì Nhỏ
Tham gia Lì Xì Toàn Dân
1
2.000 - 4.999 Lì Xì Hăng Hái
Tham gia Lì Xì Toàn Dân
1
5.000 - 9.999 Lì Xì Chí Tôn
Tham gia Lì Xì Toàn Dân
1
10.000 - 99.999 Lì Xì Chí Tôn
Tham gia Lì Xì Toàn Dân
2

Lưu ý

  • Tất cả các vật phẩm đều Khóa.
  • Không giới hạn số lần nạp xu và nhận thưởng.