Đầu trang

Sự Kiện Mừng Lễ Giỗ Tổ 2019

Từ 11-04-19

Sự kiện Đổi quà cực HOT - Gunner đừng nên bỏ lỡ cơ hội hiếm có này nhé!

Thời gian

  • Bắt đầu: 09:00 thứ năm, ngày 11/04/2019.
  • Kết thúc: 23:59 thứ tư, ngày 17/04/2019.

ĐỔI QUÀ GIỖ TỔ (1)
Vật phẩm đổiVật phẩm thưởngSL

Bánh Chưng x5

Nhận được từ nhiệm vụ sự kiện hoặc Mua trong SHOP

Đà Bùa Vật Tổ
1

Bánh Chưng x5

Nhận được từ nhiệm vụ sự kiện hoặc Mua trong SHOP

Thức Ăn (Cao)
1

Bánh Chưng x10

Nhận được từ nhiệm vụ sự kiện hoặc Mua trong SHOP
chaubau
Châu Báu Sát Thương Lv15

1

Bánh Chưng x50

Nhận được từ nhiệm vụ sự kiện hoặc Mua trong SHOP

Hồ Lô Cao
1
ĐỔI QUÀ GIỖ TỔ (2)
Vật phẩm đổiVật phẩm thưởngSL

Bánh Chưng x100
Nhận được từ nhiệm vụ sự kiện hoặc Mua trong SHOP

Đá Phong Ấn
2

Bánh Chưng
 x1500

Nhận được từ nhiệm vụ sự kiện hoặc Mua trong SHOP
Rương PET 5 Sao 1

Máy Bay x10

Nạp xu định mức nhận được

Bánh Chưng
 x4000

Nhận được từ nhiệm vụ sự kiện hoặc Mua trong SHOP
.
LEGEND Dép Lào
7 ngày
1

Bánh Chưng
 x4000

Nhận được từ nhiệm vụ sự kiện hoặc Mua trong SHOP

LEGEND Quạt Gà
7 ngày
1
ĐỔI QUÀ GIỖ TỔ (3)
Vật phẩm đổiVật phẩm thưởngSL

Máy Bay x5

Nạp xu định mức nhận được

Bánh Chưng
 x2000
Nhận được từ nhiệm vụ sự kiện hoặc Mua trong SHOP

Nón Sắc Sen & Áo Dài (Nam)
7 ngày
1

Máy Bay x5

Nạp xu định mức nhận được

Bánh Chưng
 x2000
Nhận được từ nhiệm vụ sự kiện hoặc Mua trong SHOP

Nón Sắc Sen & Áo Dài (Nữ)
7 ngày
1

Máy Bay x5

Nạp xu định mức nhận được

Bánh Chưng
 x2000
Nhận được từ nhiệm vụ sự kiện hoặc Mua trong SHOP

Nón Âu Lạc & Áo Âu Lạc (Nam)
7 ngày
1

Máy Bay x5

Nạp xu định mức nhận được

Bánh Chưng
 x2000
Nhận được từ nhiệm vụ sự kiện hoặc Mua trong SHOP

Nón Âu Lạc & Áo Âu Lạc (Nữ)
7 ngày
1

Lưu ý:

- Có thể đổi 4 lần cho đến hết sự kiện.

- Áp dụng cho tất cả máy chủ Gunny.