Đầu trang

Sự Kiện Mừng Giỗ Tổ

Từ 18-04-18

[GUNNY.360GAME.VN]

Thời gian bắt đầu: 00:00 ngày 19/04/2018.

Thời gian kết thúc: 23:59 ngày 02/05/2018.

Phần thưởng Guild

  • Tất cả Guild trên toàn máy chủ đều có thể tham gia.
  • Phần thưởng Guild đạt thứ hạng cao trong giải đấu.
  • Điểm Tài Sản sẽ được trao trực tiếp vào Guild.
HạngSố Lượng
1
150.000 Tài sản
2
100.000 Tài sản
3
80.000 Tài sản
4
60.000 Tài sản
5 - 10
40.000 Tài sản
11 - 50
20.000 Tài sản

Phần thưởng Chủ Guild & thành viên Guild

  • Tất cả Guild trên toàn máy chủ đều có thể tham gia.
  • Phần thưởng Chủ Guild được trao trực tiếp qua thư.
  • Phần thưởng của thành viên Guild sẽ nhận thông qua code. Code chỉ được sử dụng ở những server có Guild đạt giải.
  • Kết quả sẽ dựa vào Bảng Xếp Hạng Tài Sản Guild - Liên Server - Tuần (2 Tuần cộng lại).
  • Mở hoạt động Top Cống Hiến Guild ở server có Top 10. Link tham khảo
HạngVật PhẩmVật Phẩm
Chủ Guild Hạng 1
Hỏa Long Thần x1
60 Ngày/ khóa
Guild bá chủ x1
Hộp Hồn Tinh-Vừa x100
Tinh hoa vinh dự x600
Thành viên Guild Hạng 1
Hỏa Long Thần x1
15 Ngày/ khóa
Guild bá chủ x1
Tinh hoa vinh dự x300
Chủ Guild Hạng 2
Hỏa Hổ Thần x1
60 Ngày/ khóa
Tinh anh guild x1
Hộp Hồn Tinh-Vừa x80
Tinh hoa vinh dự x500
Thành viên Guild Hạng 2
Hỏa Hổ Thần x1
15 Ngày/ khóa
Tinh anh guild x1
Tinh hoa vinh dự x250
Chủ Guild Hạng 3
Băng Hổ Thần x1
60 Ngày/ khóa
Anh hùng guild x1
Hộp Hồn Tinh-Vừa x60
Tinh hoa vinh dự x400
Thành viên Guild Hạng 3
Băng Hổ Thần x1
15 Ngày/ khóa
Anh hùng guild x1
Tinh hoa vinh dự x200
Chủ Guild Hạng 4
Băng Hổ Thần x1
60 Ngày/ khóa
Anh hùng guild x1
Hộp Hồn Tinh-Vừa x40
Tinh hoa vinh dự x300
Thành viên Guild Hạng 4
Băng Hổ Thần x1
7 Ngày/ khóa
Anh hùng guild x1
Tinh hoa vinh dự x150
Chủ Guild Hạng 5 - 10
Vì sao guild x1
Hộp Hồn Tinh-Vừa x20
Tinh hoa vinh dự x200
Thành viên Guild Hạng 5 - 10
Vì sao guild x1
Tinh hoa vinh dự x100
Chủ Guild Hạng 11 - 50
Vì sao guild x1
Hộp Hồn Tinh-Vừa x15
Tinh hoa vinh dự x100
Thành viên Guild Hạng 11 - 50
Vì sao guild x1
Tinh hoa vinh dự x50