Đầu trang

Sự Kiện Mừng Giỗ Tổ

Từ 18-04-18

Chào các Gunner!

Từ 19/04 - 02/05/2018, các Gunner chỉ cần đăng nhập vào game mỗi ngày sẽ nhận được những phần thưởng hấp dẫn! 

Online

Đăng nhập nhận thưởng

  • Thời gian: 09:00 ngày 19/04/2018 - 23:59 ngày 02/05/2018.
  • Mỗi ngày nhận 1 lần.
Cấp độPhần thưởngNội dung
10 - 70
Gà Thần Thái x1
1 Ngày/ Khóa
Chọn 1 Trong 2

Đá tăng cấp x2
Vĩnh Viễn

Thuốc Tăng Cấp Thú x20
Vĩnh Viễn
Mở nhận

Da Thú x10
Vĩnh Viễn

Châu báu Sát Lv13 x1
Vĩnh Viễn

Tinh hoa vinh dự x50
Vĩnh Viễn

*Tất cả các quà tặng đều khóa.