Đầu trang

Sự kiện máy chủ mới: Gà Vui Vẻ

Từ 26-05-16 đến 01-06-16

[GUNNY.360GAME.VN]

Ngoài những sự kiện Đua TOP Cá Nhân vô cùng đặc biệt, Guild cũng hấp dẫn không kém - Guild nào sẽ xưng bá máy chủ mới đây!

Đua TOP Tài Sản Guild

  • Thời gian: 7 ngày đầu mở máy chủ
  • Nội dung: Trong thời gian diễn ra sự kiện, TOP 10 Guild có điểm TÀI SẢN nhiều nhất máy chủ sẽ nhận được thưởng
  • Phần thưởng:
HẠNGPhần thưởng
HẠNG 1 10.000 Tài Sản
HẠNG 2 8.000 Tài Sản
HẠNG 3 6.000 Tài Sản
HẠNG 4-10 2.000 Tài Sản

Đua TOP Lực Chiến Guild

  • Thời gian: 7 ngày đầu mở máy chủ
  • Nội dung: Trong thời gian diễn ra sự kiện, TOP 10 Guild có điểm LỰC CHIẾN mạnh nhất máy chủ sẽ nhận được thưởng
  • Phần thưởng:
HẠNGPhần thưởng
HẠNG 1 10.000 Tài Sản
HẠNG 2 8.000 Tài Sản
HẠNG 3 6.000 Tài Sản
HẠNG 4-10 2.000 Tài Sản

Ghi chú

 • Kết thúc thời gian sự kiện hệ thống sẽ tự động gửi điểm tài sản về Guild.