Đầu trang

Sự kiện máy chủ mới: Gà Truy Bắt

Từ 01-02-17

[GUNNY.360GAME.VN]

Chuỗi sự kiện Đua TOP dành cho máy chủ mới hoàn toàn đặc biệt, phần thưởng cực kỳ hấp dẫn - Những vũ khí 'siêu mạnh', những thú cưng 'siêu bá đạo' hàng loại đạo cụ hiếm nhất hiện nay đang chờ bạn. Tham gia ngay!

Tân Vương Chí Tôn

  • Thời gian: 7 ngày đầu mở máy chủ
  • Nội dung: Trong thời gian diễn ra sự kiện TOP 10 Gunner có Lực Chiến cao nhất máy chủ sẽ nhận được phần thưởng đặc biệt.
  • Phần thưởng:
HạngPhần thưởngSố lượngHình ảnh
HẠNG 1 Legend-Gươm Thần
(Không khóa)
1
Bao tay Venus +5
7 ngày khóa/Có thể tiếp phí
1 --
Hạnh phúc +5
7 ngày khóa/Có thể tiếp phí
1
HẠNG 2 SUPER-Gươm Thần
(Không khóa)
1
Bao tay Venus +4
7 ngày khóa/Có thể tiếp phí
1
Hạnh phúc +4
7 ngày khóa/Có thể tiếp phí
1
HẠNG 3 SUPER-Boomerang
(Không khóa)
1
Bao tay Venus +3
7 ngày khóa/Có thể tiếp phí
2
Hạnh phúc +3
7 ngày khóa/Có thể tiếp phí
2
HẠNG 4 - 10 WOW·Thùng tát nước
(Không khóa)
1 Game guny
Bao tay Venus +3
7 ngày khóa/Có thể tiếp phí
1
Hạnh phúc +3
7 ngày khóa/Có thể tiếp phí
1

Thánh Thú Cưỡi

XEM THÊM VỀ HỆ THỐNG THÚ CƯỠI TẠI ĐÂY

Thầy Cường Hóa

HƯỚNG DẪN CƯỜNG HÓA TẠI ĐÂY

Đại Gia PET

XEM THÊM HỆ THỐNG THÚ CƯNG TẠI ĐÂY

Thần Nạp Xu

  • Thời gian: 7 ngày đầu mở máy chủ
  • Nội dung: Trong thời gian diễn ra sự kiện TOP 10 Gunner có Nạp Xu nhiều nhất máy chủ sẽ nhận được phần thưởng.
  • Phần thưởng:
HạngPhần thưởngSố lượngHình ảnh
HẠNG 1 Thẻ phụ kiện thú cưỡi - Thỏ Kéo Xe
365 ngày/Khóa
1
Đá Gia Công 480
Bùa Hoàn Mỹ 3
HẠNG 2 Thẻ phụ kiện thú cưỡi - Thỏ Kéo Xe
30 ngày/Khóa
1
Đá Gia Công 360
Bùa Hoàn Mỹ 2
HẠNG 3 Thẻ phụ kiện thú cưỡi - Thỏ Kéo Xe
15 ngày/Khóa
1
Đá Gia Công 240
Bùa Hoàn Mỹ 1
HẠNG 4 - 10 Thẻ phụ kiện thú cưỡi - Thỏ Kéo Xe
7 ngày/Khóa
1
Đá 120
Bùa Ưu Tú 2 -

HƯỚNG DẪN NẠP XU TẠI ĐÂY

Trùm Tiêu Xu

  • Thời gian: 7 ngày đầu mở máy chủ
  • Nội dung: Trong thời gian diễn ra sự kiện TOP 10 Gunner Tiêu Xu nhiều nhất máy chủ sẽ nhận được phần thưởng.
  • Phần thưởng:
HạngPhần thưởngSố lượngHình ảnh
HẠNG 1 Thẻ Biến Hình PET Kungfu Panda
365 ngày/Khóa
1
Đá Linh Hồn 250
Vật Tế-Cao 100
HẠNG 2 Thẻ Biến Hình PET Kungfu Panda
30 ngày/Khóa
1
Đá Linh Hồn 150
Vật Tế-Cao 80
HẠNG 3 Thẻ Biến Hình PET Kungfu Panda
15 ngày/Khóa
1
Đá Linh Hồn 100
Vật Tế-Cao 60
HẠNG 4 - 10 Thẻ Biến Hình PET Kungfu Panda
7 ngày/Khóa
1
Đá Linh Hồn 80
Vật Tế-Cao 40

Vua Vật Tổ

  • Thời gian: 7 ngày đầu mở máy chủ
  • Nội dung: Trong thời gian diễn ra sự kiện TOP 10 Gunner có tổng cấp độ Vật Tổ cao nhất máy chủ sẽ nhận được thêm phần thưởng.
  • Phần thưởng:
HạngPhần thưởngSố lượngHình ảnh
HẠNG 1 Tinh hoa vinh dự 500
Vé Tăng Vật Tổ 1500
Chiến Hồn Đơn 300
HẠNG 2 Tinh hoa vinh dự 400
Vé Tăng Vật Tổ 1000
Chiến Hồn Đơn 200
HẠNG 3 Tinh hoa vinh dự 300
Vé Tăng Vật Tổ 800
Chiến Hồn Đơn 150
HẠNG 4 - 10 Tinh hoa vinh dự 100
Vé Tăng Vật Tổ 500
Chiến Hồn Đơn 100

Đạt Mốc Lực Chiến Nhận Thưởng

 • Thời gian: 7 ngày đầu mở máy chủ
 • Nội dung: Trong thời gian diễn ra sự kiện, Gunner đạt mốc Lực Chiến theo yêu cầu dưới đây sẽ nhận được bộ quà tặng hấp dẫn.
 • Phần thưởng:
Lực Chiến yêu cầuQuà tặngSố lượngHình ảnh
100.000
(không giới hạn)
Châu báu thuộc tính (9-11) 5
Đá Cường Hóa 30
Mũi khoan cấp 1 20
200.000
(không giới hạn)
Châu báu thuộc tính (9-11) 10
Đá Cường Hóa 60
Mũi khoan cấp 1 30
300.000
(không giới hạn)
Châu báu thuộc tính (9-11) 15
Đá Cường Hóa 80
Mũi khoan cấp 1 40
400.000
(Chỉ 30 người đầu tiên đạt mốc lực chiến 400.000 sẽ được nhận)
Châu báu thuộc tính (9-11) 20
Đá Cường Hóa 100
Mũi khoan cấp 1 50
500.000
(Chỉ 20 người đầu tiên đạt mốc lực chiến 500.000 sẽ được nhận)
Hạnh phúc +3
7 ngày
2
Đá Cường Hóa 150
Mũi khoan cấp 1 100
600.000
(Chỉ 5 người đầu tiên đạt mốc lực chiến 600.000 sẽ được nhận)
Hạnh phúc +3
7 ngày
2
Đá Cường Hóa 200
Mũi khoan cấp 1 200
700.000
(Chỉ 1 người đầu tiên đạt mốc lực chiến 700.000 sẽ được nhận)
Phụng Hoàng Băng 4 1
Bùa Hoàn Mỹ 1
Đá tăng cấp 10

Lên cấp nhận thưởng

 • Thời gian: 7 ngày đầu mở máy chủ
 • Nội dung: Trong thời gian diễn ra sự kiện, khi Gunner đạt mốc Level nhân vật theo yêu cầu các bạn sẽ nhận được một bộ quà tặng hấp dẫn.
 • Phần thưởng:
Cấp độ yêu cầuQuà tặngSố lượngHình ảnh
Level 27
(không giới hạn)
Đá Cường Hóa 10 Đá cường hóa trong Gunny II
Châu báu thuộc tính Lv1 - 11 5
Level 29
(không giới hạn)
Đá Cường Hóa 20 Đá cường hóa trong Gunny II
Châu báu thuộc tính Lv1 - 11 10
Level 31
(Chỉ 40 gunner đầu tiên đạt Level 31 được nhận thưởng)
Đá Cường Hóa 30 Đá cường hóa trong Gunny II
Châu báu thuộc tính Lv1 - 11 15
Level 33
(Chỉ 30 Gunner đầu tiên đạt Level 33 được nhận thưởng)
Đá Cường Hóa 40 Đá cường hóa trong Gunny II
Châu báu sát thương Lv9 1
Châu báu thuộc tính Lv1 - 11 15
Level 35
(Chỉ 20 Gunner đầu tiên đạt Level 35 được nhận thưởng)
Đá Cường Hóa 45 Đá cường hóa trong Gunny II
Châu báu sát thương Lv9 3
Châu báu thuộc tính Lv1 - 11 20
Level 37
(Chỉ 15 Gunner đầu tiên đạt Level 37 được nhận thưởng)
Đá Cường Hóa 50 Đá cường hóa trong Gunny II
Châu báu sát thương Lv9 5
Châu báu thuộc tính Lv1 - 11 25
Level 39
(Chỉ 10 Gunner đầu tiên đạt Level 39 được nhận thưởng)
Đá Cường Hóa 55 Đá cường hóa trong Gunny II
Châu báu sát thương Lv9 8
Châu báu thuộc tính Lv1 - 11 30
Level 40
(Chỉ 8 Gunner đầu tiên đạt Level 40 được nhận thưởng)
Đá Cường Hóa 60 Đá cường hóa trong Gunny II
Châu báu_Sát(11) 3 -
Châu báu thuộc tính Lv1 - 11 35
Level 42
(Chỉ 3 Gunner đầu tiên đạt Level 42 được nhận thưởng)
Đá Cường Hóa 70 Đá cường hóa trong Gunny II
Châu báu_Sát(13) 3
Châu báu thuộc tính Lv1 - 11 45
Level 44
(Chỉ 1 Gunner đầu tiên đạt Level 44 được nhận thưởng)
Đá Cường Hóa 100 Đá cường hóa trong Gunny II
Châu báu_Sát(13) 5
Châu báu_Sát(15) 1

Vua Châu Báu

 • Thời gian: Ngày 3,4,5 sau khi mở máy chủ.
 • Nội dung: Trong thời gian sự kiện, các Gunner có Tổng Level Châu Báu đạt mốc yêu cầu sẽ nhận được những phần quà tương ứng.
 • Phần thưởng:
Yêu cầuPhần thưởngSố lượngHình ảnh
Châu báu toàn thân Lv 36
(không giới hạn)
Châu báu thuộc tính Lv1 - 11 20
Châu báu toàn thân Lv 50
(không giới hạn)
Châu báu thuộc tính Lv1 - 11 30
Hộp thẻ bài ngẫu nhiên 30
Mũi khoan cấp 1 100
Châu báu toàn thân Lv 80
(Chỉ 150 Gunner đầu tiên đạt yêu cầu sẽ được nhận thưởng)
Châu báu thuộc tính Lv1 - 11 30
Hộp thẻ bài ngẫu nhiên 40
Mũi khoan cấp 1 300
Châu báu toàn thân 110
(Chỉ 60 Gunner đầu tiên đạt yêu cầu sẽ được nhận thưởng)
Châu báu_Công Lv13 1
Mũi khoan cấp 1 400
Châu báu toàn thân 140
(Chỉ 20 Gunner đầu tiên đạt yêu cầu sẽ được nhận thưởng)
Châu báu_Công Lv13 3
Mũi khoan cấp 1 500
Châu báu toàn thân 160
Chỉ 1 Gunner đầu tiên đạt yêu cầu sẽ được nhận thưởng)
Châu báu_Công Lv13 3
Châu báu_Công Lv15 3