Đầu trang

Sự kiện máy chủ mới: Gà Nước

Từ 08-08-19

[GUNNY.360GAME.VN]

Tham gia nạp tích lũy đạt 100 Xu, 1000 Xu, 2.000 Xu, 3.000 Xu, 5.000 Xu Gunner sẽ sẽ nhận được nhiều vật phẩm hấp dẫn!

QUÀ TẶNG TÍCH LŨY NẠP XU ĐẠT MỐC NHẬN THƯỞNG

Thời gian

  • Thời gian: 7 ngày đầu mở máy chủ.
  • Mỗi mốc mỗi ngày nhận được 1 lần.

Nội dung và Phần thưởng

Mỗi ngày nhận 1 lần. Mỗi mốc nạp Gunner lựa chọn 1 trong 3 phần thưởng để nhận

TÍCH LŨY NẠP ĐẠT MỐC 200 XU CHỌN 1 TRONG 3 GÓI QUÀ
GÓIPhần ThưởngSố LượngHình Ảnh
GÓI QUÀ 1 Mảnh Thú Cưỡi 1  
Thuốc Tăng Cấp Thú 1  
Linh Châu Kỹ Năng 1  
GÓI QUÀ 2 Tâm Bảo Vệ 1  
Thần thức ăn 10  
Cỏ Thiên Diệp 1  
GÓI QUÀ 3 Chiến hồn đơn 10  
Thẻ hồn 3  
Mũi khoan cấp 1 3  

TÍCH LŨY NẠP ĐẠT MỐC 500 XU CHỌN 1 TRONG 3 GÓI QUÀ
GÓIPhần ThưởngSố LượngHình Ảnh
GÓI QUÀ 1 Mảnh Thú Cưỡi 5  
Thuốc Tăng Cấp Thú 5  
Linh Châu Kỹ Năng 5  
GÓI QUÀ 2 Tâm Bảo Vệ 5  
Thần thức ăn 50  
Cỏ Thiên Diệp 5  
GÓI QUÀ 3 Chiến hồn đơn 50  
Thẻ hồn 15  
Mũi khoan cấp 1 15  
TÍCH LŨY NẠP ĐẠT MỐC 1000 XU CHỌN 1 TRONG 3 GÓI QUÀ
GÓIPhần ThưởngSố LượngHình Ảnh
GÓI QUÀ 1 Mảnh Thú Cưỡi 10  
Thuốc Tăng Cấp Thú 10  
Linh Châu Kỹ Năng 10  
GÓI QUÀ 2 Tâm Bảo Vệ 10  
Thần thức ăn 100  
Cỏ Thiên Diệp 10  
GÓI QUÀ 3 Chiến hồn đơn 100  
Thẻ hồn 30  
Mũi khoan cấp 1 30  
TÍCH LŨY NẠP ĐẠT MỐC 2000 XU CHỌN 1 TRONG 3 GÓI QUÀ
GÓIPhần ThưởngSố LượngHình Ảnh
GÓI QUÀ 1 Mảnh Thú Cưỡi 20  
Thuốc Tăng Cấp Thú 20  
Linh Châu Kỹ Năng 20  
GÓI QUÀ 2 Tâm Bảo Vệ 20  
Thần thức ăn 200  
Cỏ Thiên Diệp 20  
GÓI QUÀ 3 Chiến hồn đơn 200  
Thẻ hồn 60  
Mũi khoan cấp 1 60  

Cách nhận thưởng

Gunner tích lũy nạp đủ có thể nhận thưởng tại giao diện EVENT -> Quà tặng nạp Xu để nhận thưởng:

Lưu ý:

  • Mỗi ngày Gunner nạp tích lũy xu đạt mốc có thể nhận 1 trong 3 gói quà của mỗi mốc.
  • Tích lũy nạp đạt mốc cao nhất có thể nhận các mốc phía dưới.
  • Mỗi ngày nhận được 1 lần.
  • Số xu nạp không tích lũy qua ngày dành cho sự kiện này.