Đầu trang

Sự kiện máy chủ mới: Gà Mẫu Hậu

Từ 09-05-18

[GUNNY.360GAME.VN]

-=- TOÀN DÂN LÀ VIP -=-

Thời gian

  • Bắt đầu: 09:00 thứ năm, ngày 10/05/2018.
  • Kết thúc: 23:59 thứ tư, ngày 16/05/2018.

Top VIP

Trong thời gian diễn ra sự kiện, khi Gunner đạt mốc VIP nhân vật theo yêu cầu các bạn sẽ nhận được một bộ quà tặng hấp dẫn:

Cấp VIPQuà tặngSố lượngHình ảnh
VIP 1 Tinh hoa vinh dự 1
Nước tu luyện cấp 2 1
Thuốc Tăng Cấp Thú 1
VIP 4 Tinh hoa vinh dự 4
Nước tu luyện cấp 2 4
Thuốc Tăng Cấp Thú 2
VIP 6 Tinh hoa vinh dự 8
Nước tu luyện cấp 2 8
Thuốc Tăng Cấp Thú 3
VIP 7 Tinh hoa vinh dự 30
Nước tu luyện cấp 2 30
Thuốc Tăng Cấp Thú 30
VIP 8 Tinh hoa vinh dự 50
Nước tu luyện cấp 2 50
Thuốc Tăng Cấp Thú 50
VIP 9 Tinh hoa vinh dự 100
Nước tu luyện cấp 2 100
Đá tăng cấp 20
VIP 10 Tinh hoa vinh dự 200
Nước tu luyện cấp 2 299
Đá tăng cấp 50

Lưu ý

  • Tất cả các quà tặng đều khóa.

Số người lên VIP

Trong thời gian diễn ra sự kiện, khi Số người lên VIP đạt đến số lượng nhất định, toàn bộ vip mốc đó được thưởng:

Số lượng VIPQuà tặngSố lượngHình ảnh
VIP1 có 100 người
(VIP 1 có thể nhận)
Châu báu thuộc tính Lv1 - 11 1
Chiến hồn đơn 10
Cỏ Thiên Diệp 1
VIP 4 có 60 người
(VIP 1 có thể nhận)
Châu báu thuộc tính Lv1 - 11 3
Chiến hồn đơn 30
Cỏ Thiên Diệp 3
VIP 6 có 30 người
(Vip 4 có thể nhận)
Châu báu thuộc tính Lv1 - 11 5
Chiến hồn đơn 50
Cỏ Thiên Diệp 5
VIP 7 có 20 người
(Vip 4 có thể nhận)
Châu báu thuộc tính Lv1 - 11 15
Chiến hồn đơn 100
Cỏ Thiên Diệp 15
VIP 6 tăng thêm 1 người
(Vip 4 có thể nhận)
Hộp thẻ bài ngẫu nhiên 10 -
Mũi khoan cấp 1 5
VIP 7 tăng thêm 1 người
(Vip 4 có thể nhận)
Hộp thẻ bài ngẫu nhiên 20 -
Mũi khoan cấp 1 10
VIP 8 tăng thêm 1 người
(Vip 6 có thể nhận)
Hộp thẻ bài ngẫu nhiên 30 -
Mũi khoan cấp 1 20
VIP 9 tăng thêm 1 người
(Vip 6 có thể nhận)
Hộp thẻ bài ngẫu nhiên 50 -
Mũi khoan cấp 1 30

Lưu ý

  • Tất cả các quà tặng đều khóa.