Đầu trang

Sự kiện máy chủ mới: Gà Hỏa Tiễn

Từ 17-03-16 đến 23-03-16

[GUNNY.360GAME.VN]

-=- HOẠT ĐỘNG ĐUA TOP MÁY CHỦ MỚI -=-

Nhiều hoạt động đua TOP sẽ diễn ra với các Gunner tại máy chủ mới, tham gia để nhận ngay những phần thưởng đặc biệt nhé các bạn!

Đua TOP Tu Luyện

 • Bắt đầu: 09:00 thứ hai, ngày 21.03.2016.
 • Kết thúc: 23:59 thứ tư, ngày 23.03.2016.
Yêu cầuPhần thưởngSố lượngHình ảnh
Tổng tu luyện Lv20
(không giới hạn)
nước tu luyện cấp 2 1
Hộp thẻ bài ngẫu nhiên 2
Tổng tu luyện Lv30
(không giới hạn)
nước tu luyện cấp 2 5
Hộp thẻ bài ngẫu nhiên
Cỏ Thiên Diệp 10
Tổng tu luyện Lv40
(100 Gunner đạt mốc tu luyện đầu tiên được nhận quà)
nước tu luyện cấp 2 8
Hộp thẻ bài ngẫu nhiên 10
Cỏ Thiên Diệp 15
Tổng tu luyện Lv50
(50 Gunner đạt mốc tu luyện đầu tiên được nhận quà)
nước tu luyện cấp 2 10
Hộp thẻ bài ngẫu nhiên 15
Cỏ Thiên Diệp 20
Tổng tu luyện Lv55
(20 Gunner đạt mốc tu luyện đầu tiên được nhận quà)
nước tu luyện cấp 2 20
Hộp thẻ bài ngẫu nhiên 30
Cỏ Thiên Diệp 40
Tổng tu luyện Lv60
(10 Gunner đạt mốc tu luyện đầu tiên được nhận quà)
nước tu luyện cấp 2 40
Hộp thẻ bài ngẫu nhiên 60
Cỏ Thiên Diệp 80
Tổng tu luyện Lv65
(5 Gunner đạt mốc tu luyện đầu tiên được nhận quà)
nước tu luyện cấp 2 40
Hộp thẻ bài ngẫu nhiên 80
Cỏ Thiên Diệp 100
Tổng tu luyện Lv70
(1 Gunner đạt mốc tu luyện đầu tiên được nhận quà)
nước tu luyện cấp 2 100
Hộp thẻ bài ngẫu nhiên 150
Thẻ phụ kiện Ngựa Chiến 1

*Tất cả quà tặng đều Khóa.

XEM THÊM VỀ TU LUYỆN TẠI ĐÂY

Đua TOP Cường Hóa

Cường hóa là cách thức cơ bản nhất để Gunner đẩy nhanh lực chiến của mình trong cuộc đua chiếm lĩnh máy chủ mới. Sự kiện đặc biệt dành riêng cho máy chủ mới sẽ giúp Gunner có thêm nhiều động lực để nâng cấp nhân vật của mình. Hãy là những Đại sư cường hóa để nhận ngay những quà tặng hấp dẫn nhé!

Thời gian
 • 3 ngày đầu mở máy chủ mới.
 • Bắt đầu: 09:00 thứ năm, ngày 17.03.2016.
 • Kết thúc: 23:59 thứ bảy, ngày 19.03.2016.
Nội dung
Trong thời gian diễn ra sự kiện, khi Gunner đạt tổng cấp cường hóa vật phẩm theo yêu cầu sẽ nhận được bộ quà tặng hấp dẫn.

HƯỚNG DẪN CƯỜNG HÓA TẠI ĐÂY

Phần thưởng
Mốc yêu cầuQuà tặngSố lượngHình ảnh
Toàn thân cường hóa +40
(không giới hạn)
Đá Cường Hóa 10
Túi quà hợp thành 4 2
Toàn thân cường hóa +42
(không giới hạn)
Đá Cường Hóa 20
Túi quà hợp thành 4 4
Toàn thân cường hóa +42
(không giới hạn)
Đá Cường Hóa 30
Túi quà hợp thành 4 6
Toàn thân cường hóa +44
(120 Gunner đầu tiên đạt yêu cầu sẽ được nhận thưởng)
Nước kinh nghiệm 5 5
Đá Cường Hóa 50
Toàn thân cường hóa +46
(100 Gunner đầu tiên đạt yêu cầu sẽ được nhận thưởng)
Nước kinh nghiệm 5 5
Đá Cường Hóa 80
Toàn thân cường hóa +48
(50 Gunner đầu tiên đạt yêu cầu sẽ được nhận thưởng)
Nước kinh nghiệm siêu cấp 5
Đá Cường Hóa 100
Toàn thân cường hóa +49
(10 Gunner đầu tiên đạt yêu cầu sẽ được nhận thưởng)
Nước kinh nghiệm siêu cấp 10
Đá Cường Hóa 200
Toàn thân cường hóa +50
(1 Gunner đầu tiên đạt yêu cầu sẽ được nhận thưởng)
Nước kinh nghiệm siêu cấp 15
Đá Cường Hóa 400

Lưu ý

 • Tất cả các quà tặng đều khóa.
 • Khi đạt tổng cấp cường hóa theo yêu cầu, hệ thống sẽ tự động gửi phần thưởng qua Thư.

Đua TOP Hợp Thành

Trong thời gian sự kiện, các Gunner hợp thành toàn thân (Tổng điểm hợp thành Áo, Nón, Vũ Khí,...)đạt mốc yêu cầu sẽ nhận được những phần quà tương ứng với các mức hợp thành này.

Thời gian
 • Bắt đầu: 09:00 thứ sáu, ngày 18.03.2016.
 • Kết thúc: 23:59 chủ nhật, ngày 20.03.2016.
Phần thưởng
Yêu cầuPhần thưởngSố lượngHình ảnh
Hợp thành toàn thân +320
(không giới hạn)
Tinh hoa vinh dự 3
Bùa may mắn 15% 10 1
Hộp thẻ bài ngẫu nhiên 2
Hợp thành toàn thân +640
(không giới hạn)
Tinh hoa vinh dự 5
Bùa may mắn 15% 20 1
Hộp thẻ bài ngẫu nhiên 10
Hợp thành toàn thân +700
(Chỉ 800 Gunner đầu tiên đạt yêu cầu được nhận thưởng)
Tinh hoa vinh dự 10
Thuốc Tăng Cấp Thú 3
Hợp thành toàn thân +800
(Chỉ 500 Gunner đầu tiên đạt yêu cầu được nhận thưởng)
Tinh hoa vinh dự 10
Thuốc Tăng Cấp Thú 10
Hợp thành toàn thân +900
(Chỉ 50 Gunner đầu tiên đạt yêu cầu được nhận thưởng)
Tinh hoa vinh dự 10
Thuốc Tăng Cấp Thú 20
Hợp thành toàn thân +1000
(Chỉ 10 Gunner đầu tiên đạt yêu cầu được nhận thưởng)
Tinh hoa vinh dự 10
Thuốc Tăng Cấp Thú 25
Hợp thành toàn thân +1200
(Chỉ 5 Gunner đầu tiên đạt yêu cầu được nhận thưởng)
Tinh hoa vinh dự 20
Thuốc Tăng Cấp Thú 30
Hợp thành toàn thân +1400
(Chỉ 1 Gunner đầu tiên đạt yêu cầu được nhận thưởng)
Tinh hoa vinh dự 30

Thẻ Vịt Vàng


1
Thuốc Tăng Cấp Thú 40

Lưu ý

 • Tất cả các phần thưởng đều khóa.

Đua TOP Châu Báu

Trong thời gian sự kiện, các Gunner có Tổng Level Châu Báu đạt mốc yêu cầu sẽ nhận được những phần quà tương ứng.

Thời gian
 • Ngày 3,4,5 sau khi mở máy chủ.
 • Bắt đầu: 09:00 thứ bảy, ngày 19.03.2016.
 • Kết thúc: 23:59 thứ hai, ngày 21.03.2016.
Phần thưởng
Yêu cầuPhần thưởngSố lượngHình ảnh
Châu báu toàn thân Lv 36
(không giới hạn)
Châu báu thuộc tính Lv1 - 11 20
Châu báu toàn thân Lv 50
(không giới hạn)
Châu báu thuộc tính Lv1 - 11 30
Hộp thẻ bài ngẫu nhiên 30
Mũi khoan cấp 1 100
Châu báu toàn thân Lv 80
(Chỉ 150 Gunner đầu tiên đạt yêu cầu sẽ được nhận thưởng)
Châu báu thuộc tính Lv1 - 11 30
Hộp thẻ bài ngẫu nhiên 40
Mũi khoan cấp 1 300
Châu báu toàn thân 110
(Chỉ 60 Gunner đầu tiên đạt yêu cầu sẽ được nhận thưởng)
Châu báu_Công Lv13 1
Mũi khoan cấp 1 400
Châu báu toàn thân 140
(Chỉ 20 Gunner đầu tiên đạt yêu cầu sẽ được nhận thưởng)
Châu báu_Công Lv13 3
Mũi khoan cấp 1 500
Châu báu toàn thân 160
Chỉ 1 Gunner đầu tiên đạt yêu cầu sẽ được nhận thưởng)
Châu báu_Công Lv13 3
Châu báu_Công Lv15 3

*Tất cả quà tặng đều Khóa.

XEM THÊM VỀ CHÂU BÁU THẦN GÀ VÀ CÁCH HỢP THÀNH CHÂU BÁU TẠI ĐÂY

Đua TOP Vật Tổ

Trong thời gian sự kiện, các Gunner có Tổng cấp Vật Tổ đạt mốc theo yêu cầu sẽ nhận được những phần quà tương ứng.

Thời gian
 • Ngày 4,5,6,7 sau khi mở máy chủ.
 • Bắt đầu: 09:00 chủ nhật, ngày 20.03.2016.
 • Kết thúc: 23:59 thứ tư, ngày 23.03.2016.
Phần thưởng
Yêu cầuPhần thưởngSố lượngHình ảnh
Tổng Vật tổ Lv4
(không giới hạn)
Tinh hoa vinh dự 5
Tổng Vật tổ Lv6
(không giới hạn)
Tinh hoa vinh dự 5
Hộp thẻ bài ngẫu nhiên 10
Tổng Vật tổ Lv8
(không giới hạn)
Tinh hoa vinh dự 10
Hộp thẻ bài ngẫu nhiên 15
Chiến hồn đơn 50
Tổng Vật tổ Lv10
(25 Gunner đầu tiên đạt yêu cầu sẽ được nhận thưởng)
Tinh hoa vinh dự 15
Hộp thẻ bài ngẫu nhiên 20
Chiến hồn đơn 100
Tổng Vật tổ Lv11
(tối đa 20 Gunner đầu tiên đạt yêu cầu sẽ được nhận thưởng)
Tinh hoa vinh dự 20
Hộp thẻ bài ngẫu nhiên 25
Chiến hồn đơn 150
Tổng Vật tổ Lv12
(tối đa 10 Gunner đầu tiên đạt yêu cầu sẽ được nhận thưởng)
Tinh hoa vinh dự 30
Hộp thẻ bài ngẫu nhiên 30
Chiến hồn đơn 200
Tổng Vật tổ Lv13
(tối đa 1 Gunner đầu tiên đạt yêu cầu sẽ được nhận thưởng)
Tinh hoa vinh dự 100
Hộp thẻ bài ngẫu nhiên 50
Chiến hồn đơn 300

*Tất cả quà tặng đều Khóa.

XEM THÊM VỀ VẬT TỔ TẠI ĐÂY

Đua TOP Thú Cưng

Thời gian
 • Ngày 3,4,5,6,7 sau khi mở máy chủ.
 • Bắt đầu: 09:00 thứ bảy, ngày 19.03.2016.
 • Kết thúc: 23:59 thứ tư, ngày 23.03.2016.
Phần thưởng

Trong thời gian diễn ra sự kiện, khi Gunner nhận thú cưng đạt yêu cầu các bạn sẽ nhận được một bộ quà tặng hấp dẫn:

Thú CưngQuà tặngSố lượngHình ảnh
Nhận 1 Pet 4* Cỏ Thiên Diệp 10
Linh Lộ Đơn 10
Thức ăn (cao) 10
Nhận 1 Pet 5* Cỏ Thiên Diệp 50
Linh Lộ Đơn 50
Thức ăn (cao) 50
Server có 10 Pet 4*
(người có pet 4* nhận)
Cỏ Thiên Diệp 1
Linh Lộ Đơn 1
Thức ăn (cao) 10
Server cứ có thêm 1 Pet 5* là có thưởng
(người có pet 4* có thể nhận)
Cỏ Thiên Diệp 5
Linh Lộ Đơn 5
Thức ăn (cao) 30

Lưu ý

 • Tất cả các quà tặng đều khóa.

Tất cả phần thưởng của hoạt động Đua TOP của máy chủ mới sẽ hiển thị tại mục EVENT -> Hấp Dẫn --> EVENT máy chủ mới.


Hình ảnh chỉ mang tinh chất minh họa.