Đầu trang

Sự kiện máy chủ mới: Gà Hỏa Phụng

Từ 26-10-16

Sự kiện Đổi quà cực HOT - Gunner đừng nên bỏ lỡ cơ hội hiếm có này nhé!

Thời gian

  • Bắt đầu: 09:00 thứ năm, ngày 20/10/2016.
  • Kết thúc: 23:59 thứ tư, ngày 02/11/2016

Đổi quà HOT

Trong thời gian diễn ra sự kiện, Gunner tích lũy ĐỒNG HỒ từ Nạp xu định mức có thể đổi thưởng ngay:

TÊN ĐẠO CỤCÁCH NHẬN ĐƯỢC

ĐỒNG HỒ
NẠP XU ĐỊNH MỨC NHẬN ĐƯỢC
Mức nạp xuVật phẩm nhận đượcSL
1,000 Xu
Đồng Hồ
Nạp xu định mức nhận được
1
2,000 Xu 2
5,000 Xu 5
10,000 Xu 10
30,000 Xu 30
50,000 Xu 50
80,000 Xu 50
100,000 Xu 100
ĐỔI QUÀ THÁNG 10 (1)
09:00 ngày 20/10/2016 đến 23:59 ngày 02/11/2016
Vật phẩm cần đổiQuà tặngSố lượng

ĐỒNG HỒ x250

.
Legend- Rồng Hỏa Diệm
7 ngày/Khóa/Có thể dịch chuyển
1

ĐỒNG HỒ x200


Legend·Thần Giáo Ares
7 ngày/Khóa/Không thể dịch chuyển
1

ĐỒNG HỒ x350


Tôn Ngộ Không 5 sao
1

ĐỒNG HỒ x5
-
Bùa Hoàn Mỹ
1

Lưu ý:

- Có thể đổi 99 lần cho đến hết sự kiện.

- Áp dụng cho tất cả máy chủ Gunny.

ĐỔI QUÀ THÁNG 10 (2)
09:00 ngày 20/10/2016 đến 23:59 ngày 02/11/2016
Vật phẩm cần đổiQuà tặngSố lượng

ĐỒNG HỒ x5


Super-Lựu Đạn
7 ngày/Khóa/Có thể dịch chuyển
1

ĐỒNG HỒ x5


Super-Sấm Sét
7 ngày/Khóa/Có thể dịch chuyển
1

ĐỒNG HỒ x5


Super-Phi Tiêu
7 ngày/Khóa/Có thể dịch chuyển
1

ĐỒNG HỒ x5
-
Super-Pháo
7 ngày/Khóa/Có thể dịch chuyển
1

ĐỔI QUÀ THÁNG 10 (3)
09:00 ngày 20/10/2016 đến 23:59 ngày 02/11/2016
Vật phẩm cần đổiQuà tặngSố lượng

ĐỒNG HỒ x5


Super-Lu Gạch
7 ngày/Khóa/Có thể dịch chuyển
1

ĐỒNG HỒ x5


Super-Giỏ Trái Cây
7 ngày/Khóa/Có thể dịch chuyển
1

ĐỒNG HỒ x5


Super-Tủ Thuốc
7 ngày/Khóa/Có thể dịch chuyển
1

ĐỒNG HỒ x5

Super-Túi Vũ Khí
7 ngày/Khóa/Có thể dịch chuyển
1

Lưu ý:

- Có thể đổi 4 lần cho đến hết sự kiện.

- Áp dụng cho tất cả máy chủ Gunny.

ĐỔI QUÀ HALLOWEEN
09:00 ngày 27/10/2016 đến 23:59 ngày 04/11/2016
Vật phẩm cần đổiQuà tặng
Thẻ U Linh x5
Đồng Hồ x1
Thẻ Dũng Sĩ *1
Tinh hoa vinh dự *10
Thẻ U Linh x1 Rương Bí Ngô Lv1 *1
Gậy Phép Thuật Lv1 *10
Thẻ U Linh x2 Rương Bí Ngô Lv2 *2
Gậy Phép Thuật Lv2 *15
Thẻ U Linh x1 Rương Bí Ngô Lv3 *1
Gậy Phép Thuật Lv3 *10

Lưu ý:

- Có thể đổi 99 lần cho đến hết sự kiện.

- Áp dụng cho tất cả máy chủ Gunny.

ĐỔI THẦN KHÍ Tháng 10
09:00 ngày 20/10/2016 đến 23:59 ngày 02/11/2016
Vật phẩm cần đổiQuà tặng
Legend-Boomerang +12
Đồng Hồ x1

Đá tăng cấp (1 ngày) *15
Tinh hoa vinh dự *40
Bùa Ưu tú *2
WOW-Lu gạch +12
Đồng Hồ x1
Đá tăng cấp (1 ngày) *10
Tinh hoa vinh dự *30

Bùa Ưu tú *1

Đổi Châu báu - Ma thạch
09:00 ngày 20/10/2016 đến 23:59 ngày 02/11/2016
Vật phẩm cần đổiQuà tặng
Châu báu thuộc tính Lv9 - 11 x500

Châu báu_Phòng Lv15 *1
Ma Thạch-Sơ x25
Ma Thạch 500 Exp *1

 

Lưu ý:

- Sự kiện Đổi Thần Khí có thể đổi 4 lần cho đến hết sự kiện.

- Sự kiện Đổi Châu báu - Ma thạch có thể đổi 999 lần cho đến hết sự kiện.

- Áp dụng cho tất cả máy chủ Gunny.

Cách Đổi Thưởng

Tại giao diện Game Chọn EVENT -> Đổi Thưởng để tiến hành đổi thưởng.