Đầu trang

Sự kiện máy chủ mới: Gà Bảo Bối

Từ 09-05-19

Hợp Thành nhận quà - sự kiện đặc biệt dành cho các Gunner. Hợp Thanh trang bị, nhận ngay phần quà giá trị từ Vua Gà Gunny.

Thời gian diễn ra

  • Bắt đầu: 09:00:00 ngày 09/05/2019.
  • Kết thúc: 23:59:59 ngày 15/05/2019.

Điều kiện và Phần thưởng

Trong thời gian event, tổng thuộc tính hợp thành toàn thân đạt yêu cầu nhận thưởng.

Hợp ThànhPhần thưởngSố Lượng
+320


Tinh hoa vinh dự
5

Hộp thẻ bài ngẫu nhiên
3

Bùa may mắn 15%
15
+640


Tinh hoa vinh dự
8

Hộp thẻ bài ngẫu nhiên
15

Bùa may mắn 15%
30
+700


Thuốc Tăng Cấp Thú
5

Tinh hoa vinh dự
15

Thức Ăn (Trung)
5
+800


Thuốc Tăng Cấp Thú
15

Tinh hoa vinh dự
15

Thức Ăn (Trung)
10
+900


Thuốc Tăng Cấp Thú
30

Tinh hoa vinh dự
15

Thức Ăn (Trung)
20
+1000


Thuốc Tăng Cấp Thú
40

Tinh hoa vinh dự
15

Thức Ăn (Trung)
30
+1200


Thuốc Tăng Cấp Thú
55

Tinh hoa vinh dự
35

Thức Ăn (Trung)
40
+1400


Thuốc Tăng Cấp Thú
70

Tinh hoa vinh dự
35

Thức Ăn (Trung)
50
+1600


Thuốc Tăng Cấp Thú
100

Tinh hoa vinh dự
100

Châu báu sát thương Lv17
1