Đầu trang

Sự kiện máy chủ mới: Gà Bảo Bối

Từ 09-05-19

Tăng cấp nhận quà - sự kiện đặc biệt dành cho các Gunner. Tăng cấp trang bị, nhận ngay phần quà giá trị từ Vua Gà Gunny.

Thời gian diễn ra

  • Bắt đầu: 09:00:00 ngày 09/05/2019.
  • Kết thúc: 23:59:59 ngày 15/05/2019.

Điều kiện và Phần thưởng

Gunner đạt cấp 5 trở lên có thể tham gia sự kiện.

Trong thời gian diễn ra sự kiện, Gunner tăng cấp trang bị lên các cấp 1, 2, 3 sẽ nhận được phần quà như sau:

Điều kiệnPhần thưởng
Tăng cấp trang bị đạt cấp 27


Đá Cường Hóa x15
Nước tu luyện cấp 1 x10
Tăng cấp trang bị đạt cấp 29


Đá Cường Hóa x25

Nước tu luyện cấp  2 x5
Tăng cấp trang bị đạt cấp 31


Đá Cường Hóa x40

Nước tu luyện cấp  2 x10
Tăng cấp trang bị đạt cấp 33


Đá Cường Hóa x60

Châu báu Sát Thương Lv11 x1

Nước tu luyện cấp  2 x15
Tăng cấp trang bị đạt cấp 35


Đá Cường Hóa x85

Châu báu Sát Thương Lv11 x3

Mũi khoan cấp 1 x30
Tăng cấp trang bị đạt cấp 37


Đá Cường Hóa x110

Châu báu Sát Thương Lv11 x5

Mũi khoan cấp 1 x40
Tăng cấp trang bị đạt cấp 39


Đá Cường Hóa x135

Châu báu_Sát(13 x1

Mũi khoan cấp 1 x50
Tăng cấp trang bị đạt cấp 40


Đá Cường Hóa x160

Châu báu_Sát(13 x3

Mũi khoan cấp 1 x60
Tăng cấp trang bị đạt cấp 42


Đá Cường Hóa x190

Châu báu_Sát(15)

Mũi khoan cấp 1 x70
Tăng cấp trang bị đạt cấp 44


Đá Cường Hóa x220

Châu báu_Sát(15) x3

Mũi khoan cấp 1 x80

*Sau khi cường hóa trang bị đạt +12, mới có thể tiếp tục cường hóa đạt cấp 1, 2, 3.

HƯỚNG DẪN TĂNG CẤP TRANG BỊ TẠI ĐÂY