Đầu trang

Sự kiện máy chủ mới: Gà Bảo Bối

Từ 09-05-19

Gồm có 6 sự kiện Nạp giới hạn, mỗi sự kiện có điều kiện khác nhau, Gunner lưu ý trước khi tham gia!

Quà Nạp Giới Hạn 1

 • Thời gian diễn ra: Kéo dài 2 ngày đầu mở máy chủ.
 • Trong thời gian diễn ra, nạp đạt mốc nhất định nhận thưởng. Sự kiện chỉ nhận được 1 lần - đã nhận của mốc này không thể nhận thêm mốc khác.
 • Xem EVENT này tại Quảng Trường Game chọn EVENT -> Hấp Dẫn -> EVENT Máy chủ mới.
Mốc nạpPhần thưởngSố lượngHình ảnh
200 - 499 Xu Đá Cường Hóa 30
Chìa Ma Pháp 100
500 - 999Xu
Đá Cường Hóa 60
Đá Linh Hồn 60
Sát Long
7 ngày
1
1,000 - 1,999 Xu
Đá Cường Hóa 100
Đá Linh Hồn 90
Sát Long
7 ngày
3
2,000 - 4,999 Xu

Đá Cường Hóa 150
Đá Linh Hồn 150
Sát Long +1
7 ngày
1
5,000 - 9,999 Xu
Đá Cường Hóa 300
Đá 200
Hộp Thẻ Vũ Khí Ngẫu Nhiên 40
HOẶC
Super - Chổi Bay
7 ngày/Có thể tiếp phí
1
Đá Cường Hóa 120
Hộp Thẻ Vũ Khí Ngẫu Nhiên 30
10,000 - 29,999 Xu
Đá Cường Hóa 400
Đá 600
Hộp Thẻ Vũ Khí Ngẫu Nhiên 80
HOẶC
Bong bóng thuyền rồng
15-15-15-15
7 ngày/Có thể tiếp phí
1
Đá Cường Hóa 280
Hộp Thẻ Vũ Khí Ngẫu Nhiên 60
30,000 - 49,999 Xu
Thẻ Thỏ Đáng Yêu
Sát Thương, Hộ Giáp đều +6, Ma Công +50, Ma Kháng +15
Hạn sử dụng là: Vĩnh viễn
400
Đá Cường Hóa 600
Mũi Khoan Cấp 1 300
HOẶC
Thẻ triệu hồi Biến hình PET: Cún Yêu
HP +4%
Chịu sát thương POW -1%

Hạn sử dụng là: Vĩnh viễn
1
Đá Cường Hóa 600
Mũi Khoan Cấp 1 300
50,000 - 79,999 Xu
Super Thiên Sứ Ban Phúc
7 ngày/Có thể tiếp phí
40-40-40-40
1
Đá Cường Hóa 999
Tinh Hoa Vinh Dự 999
HOẶC
Túi Quà Bộ Thời Trang Halloween (Nam) 1
Đá Cường Hóa 999
Tinh Hoa Vinh Dự 999
HOẶC
Túi Quà Bộ Thời Trang Halloween (Nữ) 1
Đá Cường Hóa 999
Tinh Hoa Vinh Dự 999
80,000 - 99,999 Xu
Khiên Ares
7 ngày/Có thể tiếp phí
50-50-50-50
1
Thuốc Tăng Cấp Thú 300
Đá Linh Hồn 200
HOẶC
Thuốc Tăng Cấp Thú 900
Đá Linh Hồn 900
Mũi Khoan Cấp 1 600
100,000 - 199,999 Xu
Legend Ngư Lôi
7 ngày/Có thể tiếp phí
1
Đá 800
Thuốc Tăng Cấp Thú 500
HOẶC
Cánh: Búp Bê Thời Tiết
7 ngày/Có thể tiếp phí
35-35-35-35
1
Đá 800
Thuốc Tăng Cấp Thú 500
200,000 - 999,999 Xu
Legend Rồng Hỏa Diệm
7 ngày/Có thể tiếp phí/Kích hoạt phụ kiện Vũ khí
1
Nhẫn 9 Tuổi +5
7 ngày
1
Đá 1000

Quà Nạp Giới Hạn 2

 • Thời gian diễn ra: Kéo dài 2 ngày, 2 Ngày đầu mở máy chủ.
 • Trong thời gian diễn ra, nạp đạt mốc nhất định nhận thưởng. Sự kiện chỉ nhận được 1 lần - đã nhận của mốc này không thể nhận thêm mốc khác.
 • Xem EVENT này tại Quảng Trường Game chọn EVENT -> Hấp Dẫn -> EVENT Máy chủ mới.
Mốc nạpPhần thưởngSố lượngHình ảnh
200 - 499 Xu Đá Cường Hóa 50
HOẶC
Tinh Hoa Vinh Dự 80
HOẶC
Đá Linh Hồn 100
500 - 999Xu
Đá Cường Hóa 100
HOẶC
Tinh Hoa Vinh Dự 120
HOẶC
Chìa Ma Pháp 150
1,000 - 1,999 Xu
Đá Cường Hóa 250
HOẶC
Tinh Hoa Vinh Dự 200
HOẶC
Chìa Ma Pháp 200
2,000 - 4,999 Xu

Đá Cường Hóa 300
HOẶC
Tinh Hoa Vinh Dự 400
HOẶC
Đá Linh Hồn 900

Quà Nạp Giới Hạn 3

 • Thời gian diễn ra: Kéo dài trong 2 ngày thứ 3,4 mở máy chủ.
 • Trong thời gian diễn ra, nạp TÍCH LŨY XU đạt mốc nhận thưởng. Sự kiện này có tính tích lũy, chỉ cần nạp xu tích lũy đạt mốc là có thể nhận.
 • Xem EVENT này tại Quảng Trường Game chọn EVENT -> Hấp Dẫn -> EVENT Máy chủ mới.
Mốc nạp tích lũyPhần thưởngSố lượngHình ảnh
200 - 499 Xu Đá Tăng Cấp 1
Mũi Khoan Cấp 1 4
Nước Kinh Nghiệm 5 2
500 - 999Xu
Đá Tăng Cấp 4
Mũi Khoan Cấp 1 15
Nước Kinh Nghiệm 5 6
1,000 - 1,999 Xu
Đá Tăng Cấp 6
Mũi Khoan Cấp 1 30
Nước Kinh Nghiệm 5 12
2,000 - 4,999 Xu

Đá Tăng Cấp 12
Mũi Khoan Cấp 1 60
Tinh Hoa Vinh Dự 150
5,000 - 9,999 Xu
Đá Tăng Cấp 20
Mũi Khoan Cấp 1 120
Tinh Hoa Vinh Dự 200
10,000 - 29,999 Xu
Đá Cường Hóa 600
Châu Báu Sát Thương lv 17 2
Hộp Thẻ Vũ Khí Ngẫu Nhiên 100
HOẶC
Đá Tăng Cấp
40
Mũi Khoan Cấp 1 240
Chìa Ma Pháp 200
30,000 - 49,999 Xu
Manh Tiểu Miêu 4 1
Đá Cường Hóa 300
Tinh Hoa Vinh Dự 300
HOẶC
Đá Tăng Cấp 60
Thuốc Tăng Cấp Thú 300
Châu Báu Sát Thương lv 17 4
50,000 - 79,999 Xu
Đá Cường Hóa 999
Mũi Khoan Cấp 1 600
Châu Báu Sát Thương lv 17 6
HOẶC
Đá Tăng Cấp 120
Thuốc Tăng Cấp Thú 300
Châu Báu Sát Thương lv 17 6
80,000 - 99,999 Xu
Đá Tăng Cấp 100
Thuốc Tăng Cấp Thú 900
Châu Báu Sát Thương lv 17 8
100,000 - 199,999 Xu
Legend Dép Lào
7 ngày
1 .
Đá 500
Thuốc Tăng Cấp Thú 600
HOẶC
Đá Tăng Cấp 220
Thuốc Tăng Cấp Thú 900
Châu Báu Sát Thương lv 17 12
200,000 - 999,999 Xu
Xanh Biếc 5 1
Đá Thức Tỉnh Xanh Biếc 6
HOẶC
Thuốc Tăng Cấp Thú 2000
Tinh Hoa Vinh Dự 2000
Thức Ăn (Cao) 800

Quà Nạp Giới Hạn 4

 • Thời gian diễn ra: Kéo dài 2 ngày, Ngày thứ 3,4 mở máy chủ.
 • Trong thời gian diễn ra, nạp TÍCH LŨY XU đạt mốc nhận thưởng. Sự kiện này có tính tích lũy, chỉ cần nạp xu tích lũy đạt mốc là có thể nhận.
 • Xem EVENT này tại Quảng Trường Game chọn EVENT -> Hấp Dẫn -> EVENT Máy chủ mới.
Mốc nạpPhần thưởngSố lượngHình ảnh
200 - 499 Xu Đá Cường Hóa 50
HOẶC
Hộp Thẻ Vũ Khí Ngẫu Nhiên 40
HOẶC
Đá Tăng Cấp 20
500 - 999Xu
Đá Cường Hóa 100
HOẶC
Hộp Thẻ Vũ Khí Ngẫu Nhiên 60
HOẶC
Đá Tăng Cấp 30
1,000 - 1,999 Xu
Đá Cường Hóa 250
HOẶC
Hộp Thẻ Vũ Khí Ngẫu Nhiên 150
HOẶC
Đá Tăng Cấp 40
2,000 - 4,999 Xu

Đá Cường Hóa 300
HOẶC
Hộp Thẻ Vũ Khí Ngẫu Nhiên 250
HOẶC
Đá Tăng Cấp 60

Quà Nạp Giới Hạn 5

 • Thời gian diễn ra: Kéo dài 3 ngày, ngày thứ 5,6,7 mở máy chủ.
 • Trong thời gian diễn ra, nạp TÍCH LŨY XU đạt mốc nhận thưởng. Sự kiện này có tính tích lũy, chỉ cần nạp xu tích lũy đạt mốc là có thể nhận.
 • Xem EVENT này tại Quảng Trường Game chọn EVENT -> Hấp Dẫn -> EVENT Máy chủ mới.
Mốc nạpPhần thưởngSố lượngHình ảnh
200 - 499 Xu Thức Ăn (Cao) 2
Đá Bùa Vật Tổ 4
Linh Lộ Đơn 4
HOẶC
Nước Tu Luyện Thuộc Tính Cấp 2 lv 1 4
Nước Tu Luyện Cấp 2 3
Da Thú 4
500 - 999Xu
Thức Ăn (Cao) 3
Đá Bùa Vật Tổ 10
Linh Lộ Đơn 9
HOẶC
Nước Tu Luyện Thuộc Tính Cấp 2 lv 1 3
Nước Tu Luyện Cấp 2 4
Da Thú 12
1,000 - 1,999 Xu
Thức Ăn (Cao) 6
Đá Bùa Vật Tổ 20
Linh Lộ Đơn 20
HOẶC
Nước Tu Luyện Thuộc Tính Cấp 2 lv 1 6
Nước Tu Luyện Cấp 2 8
Da Thú 30
2,000 - 4,999 Xu

Thức Ăn (Cao) 18
Đá Bùa Vật Tổ 30
Linh Lộ Đơn 30
HOẶC
Nước Tu Luyện Thuộc Tính Cấp 2 lv 1 15
Nước Tu Luyện Cấp 2 16
Da Thú 60
5,000 - 9,999 Xu
Thức Ăn (Cao) 30
Đá Bùa Vật Tổ 60
Linh Lộ Đơn 90
HOẶC
Nước Tu Luyện Thuộc Tính Cấp 2 lv 1 45
Nước Tu Luyện Cấp 2 50
Da Thú 120
10,000 - 29,999 Xu
Thức Ăn (Cao) 90
Đá Bùa Vật Tổ 120
Linh Lộ Đơn 120
HOẶC
Nước Tu Luyện Thuộc Tính Cấp 2 lv 1 90
Châu Bát Sát Thương lv 15 10
Mũi Khoan Cấp 1 200
30,000 - 49,999 Xu
Thức Ăn (Cao) 180
Đá Bùa Vật Tổ 280
Linh Lộ Đơn 220
HOẶC
Nước Tu Luyện Thuộc Tính Cấp 2 lv 1 300
Châu Báu Sát Thương lv 15 12
Mũi Khoan Cấp 1 300
50,000 - 79,999 Xu
Bùa Siêu Việt 5
Đá Bùa Vật Tổ 480
Linh Lộ Đơn 320
HOẶC
Nước Tu Luyện Thuộc Tính Cấp 2 lv 1 500
Châu Báu Sát Thương lv 15 12
Mũi Khoan Cấp 1 600
80,000 - 99,999 Xu
Đá Manh Hóa 300
Đá Bùa Vật Tổ 800
Linh Lộ Đơn 400
HOẶC
Nước Tu Luyện Thuộc Tính Cấp 2 lv 1 800
Châu Báu Sát Thương lv 17 8
Mũi Khoan Cấp 1 900
100,000 - 199,999 Xu
Legend Dép Lào
7 ngày
1 .
Đá Bùa Vật Tổ 800
Đá 500
HOẶC
Đá Tăng Cấp 220
Đá Manh Hóa 400
Châu Báu Sát Thương lv 17 12
200,000 - 999,999 Xu
Ma Xà 5 1
Đá Thức Tỉnh Ma Xà 6
HOẶC
Quà Ma Thạch Tứ Tượng Truyền Thuyết 1
Ma Thạch 5000 EXP 20
Thức Ăn (Cao) 600

Quà Nạp Giới Hạn 6

 • Thời gian diễn ra: Kéo dài 3 ngày, ngày thứ 5,6,7 mở máy chủ.
 • Trong thời gian diễn ra, nạp TÍCH LŨY XU đạt mốc nhận thưởng. Sự kiện này có tính tích lũy, chỉ cần nạp xu tích lũy đạt mốc là có thể nhận.
 • Xem EVENT này tại Quảng Trường Game chọn EVENT -> Hấp Dẫn -> EVENT Máy chủ mới.
Mốc nạpPhần thưởngSố lượngHình ảnh
200 - 499 Xu Nước Tu Luyện Ma Pháp Cấp 2 50
HOẶC
Thức Ăn (Cao) 40
HOẶC
Đá Tăng Cấp 20
500 - 999Xu
Nước Tu Luyện Ma Pháp Cấp 2 100
HOẶC
Thức Ăn (Cao) 60
HOẶC
Đá Tăng Cấp 30
1,000 - 1,999 Xu
Nước Tu Luyện Ma Pháp Cấp 2 250
HOẶC
Thức Ăn (Cao) 150
HOẶC
Đá Tăng Cấp 40
2,000 - 4,999 Xu

Nước Tu Luyện Ma Pháp Cấp 2 300
HOẶC
Thức Ăn (Cao) 250
HOẶC
Đá Tăng Cấp 60