Đầu trang

Sự kiện máy chủ mới: Gà Bảo Bối

Từ 09-05-19

[GUNNY.360GAME.VN]

-=- Giảm Gía Bán Túi Quà-=-

- Vip 3

Thời gian

  • Bắt đầu: 09:00:00 ngày 09/05/2019.
  • Kết thúc: 23:59:59 ngày 15/05/2019.

Vật PhẩmGía GốcChỗ Bán
wow-kem 1500 VIP 3
WOW-Xe hơi 1500 VIP 3
WOW - Rồng Nước 1500 VIP 3
WOW-Photocopy 1500 VIP 3
WOW- Samurai 1500 VIP 3
wow-karaoke 1500 VIP 3
wow-sushi 1500 VIP 3
wow-noel 1500 VIP 3
WOW-Nỏ Thần 1500 VIP 3
WOW-Trứng phục sinh 1500 VIP 3
Wow-Hoả Phụng Kích 1500 VIP 3
WOW-Chổi bay 1500 VIP 3
WOW-Cá Mập 1500 VIP 3
WOW-Maya 1500 VIP 3
Đá Tăng Cấp 1 ngày 350 VIP 3
Âm Dương 270 VIP 3
Càn Khôn 270 VIP 3
Thần Cáo 270 VIP 3
Cánh Bướm 270 VIP 3

- Cá Nhân

Thời gian

  • Bắt đầu: 09:00:00 ngày 02/05/2019.
  • Kết thúc: 23:59:59 ngày 08/05/2019.


Vật PhẩmGía GốcChỗ Bán
Thẻ hồn 50 Cá Nhân
Túi Quà Tạc Tượng 2 100 Cá Nhân
Túi quà sức mạnh 100 Cá Nhân
Túi quà Ma Thạch 200 Cá Nhân
Túi quà Nhẫn VIP 300 Cá Nhân
Túi quà trang bị (S) nữ 1000 Cá Nhân
Túi quà trang bị (S) nam 1000 Cá Nhân
Túi quà Maria 100 Cá Nhân
Túi quà Midas 100 Cá Nhân
Túi quà Apollo 100 Cá Nhân
Túi quà châu báu 100 Cá Nhân

- Tranh Mua

Thời gian

  • Bắt đầu: 09:00:00 ngày 02/05/2019.
  • Kết thúc: 23:59:59 ngày 08/05/2019.

 

 (tùy thời gian sẽ xuất hiện Túi quà khác nhau)

Vật PhẩmGía GốcChỗ Bán
Quà tăng cấp thú 149 Tranh Mua
Quà tăng cấp thú - Đặc biệt 499 Tranh Mua
Túi quà tu luyện 30 Tranh Mua
Túi quà hợp thành Lv3 39 Tranh Mua
Túi quà pet Rồng 200 Tranh Mua
Túi quà pet Phượng Hoàng 200 Tranh Mua
Túi quà vật tổ 100 Tranh Mua