Đầu trang

Sự kiện máy chủ mới: Gà 8 Tuổi

Từ 09-08-17

[GUNNY.360GAME.VN]

-=- LÀM VIP ĐƯỢC QUÀ-=-

Làm VIP được Quà

Trong thời gian diễn ra sự kiện, Gunner tại máy chủ mở mới V.I.P, tiếp phí V.I.P và tặng VIP cho người khác sẽ nhận được phần thưởng.


Thời gian:

  • Bắt đầu: 09:00 thứ năm, ngày 10/08/2017.
  • Kết thúc: 23:59 thứ tư, ngày 16/08/2017.

Phần thưởng:

Khi tiến hành mua mới/tiếp phí/ tặng V.I.P các bạn sẽ được nhận những quà tặng sau:

Mở mới VIPQuà tặngSố lượngHình ảnh

VIP
1 Tháng
Túi quà VIP đặc biệt 4
Rương Huy Chương 1
Đá Cường Hóa 10
Mũi khoan cấp 1 20
VIP
3 Tháng
Túi quà VIP đặc biệt 16
Rương Huy Chương 2
Đá Cường Hóa 30
Mũi khoan cấp 1 50
Nước tu luyện cấp 2 7
VIP
6 Tháng
Túi quà VIP đặc biệt 30
Mũi khoan cấp 1 100
Nước tu luyện cấp 2 14
Rương Huy Chương 3
Đá Cường Hóa 60

Sử dụng Túi quà V.I.P đặc biệt, các bạn sẽ ngẫu nhiên nhận được một trong các vật phẩm sau:

Tên vật phẩmSố lượngTình trạngHình ảnh

Lãng mạn +3

1 7 ngày/ khóa

Cây trồng cao

8 Khóa

Cây trồng sơ

10 Khóa

Hộp thẻ bài thần bí

30 Khóa

Vé Trứng Bạc

10 Khóa

Mũi khoan cấp 1

30 Khóa

Đá Cường Hóa

30 Khóa

WOW - Samurai

1 7 ngày, khóa