Đầu trang

Sự kiện máy chủ mới: Gà 400

Từ 13-02-20

[GUNNY.360GAME.VN]

Chuỗi sự kiện Đua TOP dành cho máy chủ mới hoàn toàn đặc biệt, phần thưởng cực kỳ hấp dẫn - Những vũ khí 'siêu mạnh', những thú cưng 'siêu bá đạo' hàng loại đạo cụ hiếm nhất hiện nay đang chờ bạn. Tham gia ngay!

Tân Vương Chí Tôn

  • Thời gian: 7 ngày đầu mở máy chủ
  • Nội dung: Trong thời gian diễn ra sự kiện TOP 10 Gunner có Lực Chiến cao nhất máy chủ sẽ nhận được phần thưởng đặc biệt.
  • Phần thưởng:
HạngPhần thưởngSố lượngHình ảnh
HẠNG 1
LEGEND - Sách Hắc Ám
(7 ngày Không khóa)
1
Phục Long+5
7 ngày khóa/Có thể tiếp phí
1
Sát Long +5
7 ngày khóa/Có thể tiếp phí
1
HẠNG 2 SUPER - Sách Hắc Ám
(Không khóa)
1
Phục Long +4
7 ngày khóa/Có thể tiếp phí
1
Sát Long +4
7 ngày khóa/Có thể tiếp phí
1
HẠNG 3 Super Thần Giáo Ares
(Không khóa)
1
Phục Long +3
7 ngày khóa/Có thể tiếp phí
1
Sát Long +3
7 ngày khóa/Có thể tiếp phí
1
HẠNG 4 - 10

WOW·Thùng tát nước

15 ngày/khóa

1 Game guny
Bao tay Venus +3 1
Vĩnh Hằng +3 1

Thần Nạp Xu

  • Thời gian: 7 ngày đầu mở máy chủ
  • Nội dung: Trong thời gian diễn ra sự kiện TOP 10 Gunner có Nạp Xu nhiều nhất máy chủ sẽ nhận được phần thưởng.
  • Phần thưởng:
HạngPhần thưởngSố lượngHình ảnh
HẠNG 1 Kungfu Đại Hiệp
Khóa
1
Đá 480
Bùa Siêu việt 3
HẠNG 2 Thẻ Xe Thỏ
365 ngày/Khóa
1
Đá 360
Bùa Hoàn Mỹ 3
HẠNG 3 Thẻ Xe Thỏ
180 ngày/Khóa
1
Đá 240
Bùa Hoàn Mỹ 2
HẠNG 4 - 10 Thẻ Xe Thỏ
60 ngày/Khóa
1
Đá 120
Bùa Hoàn Mỹ 1
HẠNG 11 - 20 Thẻ Xe Thỏ
30 ngày/khóa
1
Đá 
Khóa
80
Bùa Uư Tú
Khóa
1 --
HẠNG 21 - 50 Đá

40
Bùa Thường
Khóa
1 --

XEM THÊM VỀ HỆ THỐNG THÚ CƯỠI TẠI ĐÂY

Thầy Cường Hóa

  • Thời gian: 7 ngày đầu mở máy chủ
  • Nội dung: Trong thời gian diễn ra sự kiện TOP 10 Gunner có Cường Hóa cao nhất máy chủ sẽ nhận được phần thưởng đặc biệt.
  • Phần thưởng:
HạngPhần thưởngSố lượngHình ảnh
HẠNG 1 Khiên Captain
7 ngày/khóa
1
Đá tăng cấp
Khóa
50
Nguồn sức mạnh
Khóa
10
HẠNG 2 Sách ma pháp
7 ngày/khóa
1
Đá tăng cấp
Khóa
40
Nguồn sức mạnh
Khóa
8
HẠNG 3 WOW-Thiên sứ ban phúc*
7 ngày/khóa
1
Đá tăng cấp
Khóa
30
Nguồn sức mạnh
Khóa
6
HẠNG 4 - 10 vip-Thiên sứ ban phúc*
7 ngày/khóa
1
Đá tăng cấp
Khóa
20
Nguồn sức mạnh
Khóa
4
HẠNG 11 - 20
Đá tăng cấp
Khóa
5
Đá năng lượng-Cao
Khóa
3 --
HẠNG 21 - 50 Đá năng lượng-Trung
7 ngày/khóa
3
Đácường hóa
Khóa
100

HƯỚNG DẪN CƯỜNG HÓA TẠI ĐÂY

Đại Gia PET

  • Thời gian:  7 ngày đầu mở máy chủ
  • Nội dung: Trong thời gian diễn ra sự kiện TOP 10 Gunner có cấp độ Pet cao nhất máy chủ sẽ nhận được phần thưởng đặc biệt.
  • Phần thưởng:
HạngPhần thưởngSố lượngHình ảnh
HẠNG 1 Ma xà 5
khóa
1
Thức Ăn (Cao)
Khóa
100
Cỏ Thiên Diệp
Khóa
300
HẠNG 2 Phụng Hoàng Băng 4
Khóa
1
Thức Ăn (Cao)
Khóa
80
Cỏ Thiên Diệp
Khóa
260
HẠNG 3 Tuần Lộc 4
Khóa
1
Thức Ăn (Cao)
Khóa
60
Cỏ Thiên Diệp
Khóa
220
HẠNG 4 - 10 Trứng pet 4 sao ngẫu nhiên
7 ngày/khóa
1
Thức Ăn (Cao)
Khóa
40
Cỏ Thiên Diệp
Khóa
180
HẠNG 11 - 20 Thức Ăn (Trung)
7 ngày/khóa
40
Cỏ Thiên Diệp
Khóa
100
HẠNG 21 - 50 Thức Ăn (Trung)
7 ngày/khóa
20
Cỏ Thiên Diệp 50

XEM THÊM HỆ THỐNG THÚ CƯNG TẠI ĐÂY

Thánh Thú Cưỡi

  • Thời gian: 7 ngày đầu mở máy chủ
  • Nội dung: Trong thời gian diễn ra sự kiện TOP 10 Gunner có Lực Chiến cao nhất máy chủ sẽ nhận được phần thưởng đặc biệt.
  • Phần thưởng:
HạngPhần thưởngSố lượngHình ảnh
HẠNG 1 Thẻ phụ kiện Máy Nổ
365 ngày/khóa
1
Thuốc Tăng Cấp Thú
Khóa
300
Linh Châu Kỹ Năng
Khóa
250
HẠNG 2 Thẻ phụ kiện Máy Nổ
60 ngày/khóa
1
Thuốc Tăng Cấp Thú
Khóa
200
Linh Châu Kỹ Năng
Khóa
150
HẠNG 3 Thẻ phụ kiện Máy Nổ
30 ngày/khóa
1
Thuốc Tăng Cấp Thú
Khóa
100
Linh Châu Kỹ Năng
Khóa
80
HẠNG 4 - 10

Thẻ phụ kiện Máy Nổ

15 ngày/khóa

1 Game guny
Thuốc Tăng Cấp Thú 50
Linh Châu Kỹ Năng 40
HẠNG 11 - 20 Thẻ phụ kiện Máy Nổ 1
Thuốc Tăng Cấp Thú 30
Linh Châu Kỹ Năng 30
HẠNG 21 - 50 Thuốc Tăng Cấp Thú 15 Game guny
Linh Châu Kỹ Năng 30

HƯỚNG DẪN NẠP XU TẠI ĐÂY

Trùm Tiêu Xu

  • Thời gian: 7 ngày đầu mở máy chủ
  • Nội dung: Trong thời gian diễn ra sự kiện TOP 10 Gunner Tiêu Xu nhiều nhất máy chủ sẽ nhận được phần thưởng.
  • Phần thưởng:
HạngPhần thưởngSố lượngHình ảnh
HẠNG 1 Thẻ Biến Hình PET Kungfu Panda
365 ngày/Khóa
1
Đá Linh Hồn 300
Vật Tế-Cao 350
HẠNG 2 Thẻ Biến Hình PET Kungfu Panda
30 ngày/Khóa
1
Đá Linh Hồn 200
Vật Tế-Cao 250
HẠNG 3 Thẻ Biến Hình PET Kungfu Panda
15 ngày/Khóa
1
Đá Linh Hồn 100
Vật Tế-Cao 150
HẠNG 4 - 10 Thẻ Biến Hình PET Kungfu Panda
7 ngày/Khóa
1
Đá Linh Hồn 60
Vật Tế-Cao 80
HẠNG 11 - 20 Thẻ Biến Hình PET Kungfu Panda
7 ngày/Khóa
1
Đá linh hồn
Khóa
40
Vật Tế Cao
Khóa
40
HẠNG 21 - 50 Đá Linh Hồn
30
Vật Tế Cao
Khóa
30

Vua Vật Tổ

  • Thời gian: 7 ngày đầu mở máy chủ
  • Nội dung: Trong thời gian diễn ra sự kiện TOP 10 Gunner có tổng cấp độ Vật Tổ cao nhất máy chủ sẽ nhận được thêm phần thưởng.
  • Phần thưởng:
HạngPhần thưởngSố lượngHình ảnh
HẠNG 1 Tinh hoa vinh dự 1000
Vé Tăng Vật Tổ 2500
Thẻ Khỉ Trộm Đào
365 ngày/Khóa
1
HẠNG 2 Tinh hoa vinh dự 750
Vé Tăng Vật Tổ 1500
Thẻ Khỉ Trộm Đào
60 ngày/Khóa
1
HẠNG 3 Tinh hoa vinh dự 500
Vé Tăng Vật Tổ 1000
Thẻ Khỉ Trộm Đào
30 ngày/Khóa
1
HẠNG 4 - 10 Tinh hoa vinh dự 200
Vé Tăng Vật Tổ 800
Thẻ Khỉ Trộm Đào
15 ngày/Khóa
1
HẠNG 11 - 20 Tinh Hoa Vinh Dự

100
Chiến Hồn Đơn
Khóa
80
Vé Tăng Vật Tổ
Khóa
500
HẠNG 21 - 50 Tinh Hoa Vinh Dự

50
Chiến Hồn Đơn
Khóa
50
Vé Tăng Vật Tổ
Khóa
300