Đầu trang

Sự Kiện Đặc Biệt [21.05-27.05]

Từ 21-05-20

Sự kiện Đổi quà cực HOT - Gunner đừng nên bỏ lỡ cơ hội hiếm có này nhé!

Thời gian

  • Bắt đầu: 09:00 ngày 21/05/2020.
  • Kết thúc: 23:59 ngày 27/05/2020.

ĐỔI TIM THIÊN THẦN (1)
Vật phẩm đổiVật phẩm thưởngTrạng thái

Tim Thiên Thần x30
Nhận từ nhiệm vụ sự kiện hoặc Mua trực tiếp tại SHOP

Đá Phong Ấn x1
Khóa

WOW Lu Gạch +12 x1

Tim Thiên Thần x10
Nhận từ nhiệm vụ sự kiện hoặc Mua trực tiếp tại SHOP
chaubau
Châu Báu Sát Thương Lv 17 x1

Tim Thiên Thần x15
Nhận từ nhiệm vụ sự kiện hoặc Mua trực tiếp tại SHOP

Quà Phụ Kiện Sưu Tập Nam 10 x1

Tim Thiên Thần x15

Nhận từ nhiệm vụ sự kiện hoặc Mua trực tiếp tại SHOP

Quà Phụ Kiện Sưu Tập Nữ 10 x1

Lưu ý:

- Có thể đổi 50 lần (tính tổng các vật phẩm) cho đến hết sự kiện.

- Áp dụng cho tất cả máy chủ Gunny.

ĐỔI TIM THIÊN THẦN (2)
Vật phẩm đổiVật phẩm thưởngTrạng thái

Tim Thiên Thần x200
Nhận từ nhiệm vụ sự kiện hoặc Mua trực tiếp tại SHOP

Danh Hiệu: Thiên Sứ Áo Trắng x1

Vĩnh Viễn
Khóa

Tim Thiên Thần x500
Nhận từ nhiệm vụ sự kiện hoặc Mua trực tiếp tại SHOP

Mảnh Boom Vàng x1
Nạp xu định mức nhận được

Khiên Chống Dịch x1
7 ngày/Có thể tiếp phí

Tim Thiên Thần x1000
Nhận từ nhiệm vụ sự kiện hoặc Mua trực tiếp tại SHOP

Mảnh Boom Vàng x15
Nạp xu định mức nhận được

WOW-Khiên Chống Dịch x1
7 ngày/Có thể tiếp phí

Tim Thiên Thần x1500
Nhận từ nhiệm vụ sự kiện hoặc Mua trực tiếp tại SHOP

Mảnh Boom Vàng x40
Nạp xu định mức nhận được

SUPER-Khiên Chống Dịch x1
7 ngày/Có thể tiếp phí

Lưu ý:

- Có thể đổi 4 lần (tính tổng các vật phẩm) cho đến hết sự kiện.

- Áp dụng cho tất cả máy chủ Gunny.

ĐỔI TIM THIÊN THẦN (3)
Vật phẩm đổiVật phẩm thưởngTrạng thái

Tim Thiên Thần x200
Nhận từ nhiệm vụ sự kiện hoặc Mua trực tiếp tại SHOP

WOW Thế Vận Hội x1
7 ngày
Khóa

Tim Thiên Thần x300
Nhận từ nhiệm vụ sự kiện hoặc Mua trực tiếp tại SHOP

Mảnh Boom Vàng x2
Nạp xu định mức nhận được

SUPER Búa Minotaure x1
7 ngày

Tim Thiên Thần x450
Nhận từ nhiệm vụ sự kiện hoặc Mua trực tiếp tại SHOP

Túi Khắc Ấn Hoàn Mỹ x1

Tim Thiên Thần x600
Nhận từ nhiệm vụ sự kiện hoặc Mua trực tiếp tại SHOP

Mảnh Boom Vàng x50
Nạp xu định mức nhận được

Túi Quà Ấn Siêu Việt
x1

Lưu ý:

- Có thể đổi 4 lần (tính tổng các vật phẩm) cho đến hết sự kiện.

- Áp dụng cho tất cả máy chủ Gunny.

ĐỔI MẢNH BOOM VÀNG
Vật phẩm đổiVật phẩm thưởngTrạng thái

Mảnh Boom Vàng x50
Nạp xu định mức nhận được


Trứng Màu 10 Tuổi x88
Mua trong Giảm Giá

Chuột Nhảy x1

365 ngày
Khóa

Mảnh Boom Vàng x50
Nạp xu định mức nhận được


Trứng Màu 10 Tuổi x88
Mua trong Giảm Giá
chaubau
Thẻ Cánh Bóng Tối x1
365 ngày

Mảnh Boom Vàng x100
Nạp xu định mức nhận được


Trứng Màu 10 Tuổi x188
Mua trong Giảm Giá

Xe Không Gian x1
Vĩnh Viễn

Mảnh Boom Vàng x100
Nạp xu định mức nhận được


Trứng Màu 10 Tuổi x188
Mua trong Giảm Giá

Thẻ Phụ Kiện Xe Thỏ x1
Vĩnh Viễn

Lưu ý:

- Có thể đổi 4 lần (tính tổng các vật phẩm) cho đến hết sự kiện.

- Áp dụng cho tất cả máy chủ Gunny.