Đầu trang

Sự Kiện Đặc Biệt [12.03-18.03]

Từ 12-03-20

Sự kiện Đổi quà cực HOT - Gunner đừng nên bỏ lỡ cơ hội hiếm có này nhé!

Thời gian

  • Bắt đầu: 09:00 ngày 12/03/2020.
  • Kết thúc: 23:59 ngày 18/03/2020.

ĐỔI CÒI XANH 1
Vật phẩm đổiVật phẩm thưởngTrạng thái

Còi Xanh x30
Nhận từ nhiệm vụ sự kiện hoặc Mua trực tiếp tại SHOP

Đá Phong Ấn x1
Khóa


WOW Lu Gạch +12 x1

Còi Xanh
x10

Nhận từ nhiệm vụ sự kiện hoặc Mua trực tiếp tại SHOP
chaubau
Châu Báu Sát Thương Lv 17 x1

Còi Xanh
x45
Nhận từ nhiệm vụ sự kiện hoặc Mua trực tiếp tại SHOP

Túi Quà Phụ Kiện Tây Du Ký (1) x1

Túi Quà Phụ Kiện Tây Du Ký (2) x1

Còi Xanh
x45
Nhận từ nhiệm vụ sự kiện hoặc Mua trực tiếp tại SHOP

Túi Quà Phụ Kiện Hồ Lô Biến (1) x1

Túi Quà Phụ Kiện Hồ Lô Biến (2) x1

Lưu ý:

- Có thể đổi 50 lần (tính tổng các vật phẩm) cho đến hết sự kiện.

- Áp dụng cho tất cả máy chủ Gunny.

ĐỔI CÒI XANH 2
Vật phẩm đổiVật phẩm thưởngTrạng thái

Còi Xanh x1000
Nhận từ nhiệm vụ sự kiện hoặc Mua trực tiếp tại SHOP

Cung Vàng x1
Nạp xu định mức nhận được


Sổ Nhà Thám Hiểm Vàng x1
Khóa

Còi Xanh x450
Nhận từ nhiệm vụ sự kiện hoặc Mua trực tiếp tại SHOP

Cung Vàng x15
Nạp xu định mức nhận được

Bùa Truyền Thuyết x1


Còi Xanh x450
Nhận từ nhiệm vụ sự kiện hoặc Mua trực tiếp tại SHOP

Túi Khắc Ấn Hoàn Mỹ x1

Còi Xanh x600
Nhận từ nhiệm vụ sự kiện hoặc Mua trực tiếp tại SHOP

Cung Vàng x50
Nạp xu định mức nhận được

Túi Quà Ấn Siêu Việt x1

Lưu ý:

- Có thể đổi 4 lần (tính tổng các vật phẩm) cho đến hết sự kiện.

- Áp dụng cho tất cả máy chủ Gunny.

ĐỔI CÒI XANH 3
Vật phẩm đổiVật phẩm thưởngTrạng thái

Còi Xanh x300
Nhận từ nhiệm vụ sự kiện hoặc Mua trực tiếp tại SHOP

Cung Vàng x25
Nạp xu định mức nhận được


Ấu Long Cổ 4 Sao x1
Khóa

Còi Xanh x300
Nhận từ nhiệm vụ sự kiện hoặc Mua trực tiếp tại SHOP

Cung Vàng x25
Nạp xu định mức nhận được

Phụng Hoàng Băng 4 Sao x1

Còi Xanh x500
Nhận từ nhiệm vụ sự kiện hoặc Mua trực tiếp tại SHOP

Cung Vàng x45
Nạp xu định mức nhận được

Trứng PET 5 Sao x1

Còi Xanh x300
Nhận từ nhiệm vụ sự kiện hoặc Mua trực tiếp tại SHOP

Cung Vàng x75
Nạp xu định mức nhận được

Phụng Hoàng Băng 5 Sao

Lưu ý:

- Có thể đổi 4 lần (tính tổng các vật phẩm) cho đến hết sự kiện.

- Áp dụng cho tất cả máy chủ Gunny.