Đầu trang

Sự Kiện Đặc Biệt [06.02-12.02]

Từ 06-02-20

Sự kiện Đổi quà cực HOT - Gunner đừng nên bỏ lỡ cơ hội hiếm có này nhé!

Thời gian

  • Bắt đầu: 09:00 ngày 06/02/2020.
  • Kết thúc: 23:59 ngày 12/02/2020.

ĐỔI CUA ẨN SĨ 1
Vật phẩm đổiVật phẩm thưởngTrạng thái

Cua Ẩn Sĩ x30
Nhận từ nhiệm vụ sự kiện hoặc Mua trực tiếp tại SHOP

Đá Phong Ấn x1
Khóa


WOW Lu Gạch +12 x1

Cua Ẩn Sĩ
 x10

Nhận từ nhiệm vụ sự kiện hoặc Mua trực tiếp tại SHOP
chaubau
Châu Báu Sát Thương Lv 17 x1

Cua Ẩn Sĩ
 x50
Nhận từ nhiệm vụ sự kiện hoặc Mua trực tiếp tại SHOP

Túi Quà Phụ Kiện Trò Chuyện Vui Vẻ x1Cua Ẩn Sĩ
 x30
Nhận từ nhiệm vụ sự kiện hoặc Mua trực tiếp tại SHOP

Sổ Nhà Thám Hiểm - Đồng x1

Lưu ý:

- Có thể đổi 50 lần (tính tổng các vật phẩm) cho đến hết sự kiện.

- Áp dụng cho tất cả máy chủ Gunny.

ĐỔI CUA ẨN SĨ 2
Vật phẩm đổiVật phẩm thưởngTrạng thái

Cua Ẩn Sĩ 
x250
Nhận từ nhiệm vụ sự kiện hoặc Mua trực tiếp tại SHOP

Bao Tay Athena +3
7 ngày/ Khóa
Khóa

Cua Ẩn Sĩ
 x150
Nhận từ nhiệm vụ sự kiện hoặc Mua trực tiếp tại SHOP

Chìa Khóa Tím x25
Nạp xu định mức nhận được

Chiến Thần* x1
365 ngày

Cua Ẩn Sĩ
 x450
Nhận từ nhiệm vụ sự kiện hoặc Mua trực tiếp tại SHOP

Túi Khắc Ấn Hoàn Mỹ x1

Cua Ẩn Sĩ
 x600
Nhận từ nhiệm vụ sự kiện hoặc Mua trực tiếp tại SHOP

Chìa Khóa Tím x50
Nạp xu định mức nhận được

Túi Quà Ấn Siêu Việt x1

Lưu ý:

- Có thể đổi 4 lần (tính tổng các vật phẩm) cho đến hết sự kiện.

- Áp dụng cho tất cả máy chủ Gunny.