Đầu trang

Săn Thần Khí ngày Tết

Từ 08-02-16 đến 07-03-16

[GUNNY.360GAME.VN]

Mỗi ngày tham gia nạp đạt 1.000 Xu Gunner sẽ sẽ nhận được nhiều vật phẩm hấp dẫn, đặc biệt là đạo cụ Sức Mạnh Tình Yêu T4, tích lũy đủ số lượng sẽ đổi được Hoàng Kim Vũ và Chiến Thần đấy nhé!!

QUÀ TẶNG 1.000 XU MỖI NGÀY

Thời gian

  • Bắt đầu: 00:00 thứ năm, ngày 08.02.2016.
  • Kết thúc: 23:59 thứ tư, ngày 07.03.2016.

Nội dung và Phần thưởng

Trong thời gian diễn ra sự kiện, MỖI NGÀY Gunner nạp xu tích lũy đạt mốc 1.000 - 99.999 Xu sẽ nhận được thêm phần thưởng cố định và thay đổi mỗi ngày:

Phần thưởng cố định mỗi ngày:

Mốc NạpPhần ThưởngSố LượngHình Ảnh
1.000 Xu - 99.999 Xu Legend-Boomerang* +12
1 ngày/Khóa/Không thể tiếp phí/Không thể thao tác tiệm rèn
1
Mừng Gà 6 tuổi
1 ngày/Khóa/Không thể tiếp phí
1
Sức mạnh tình yêu T4
Dùng Đổi Quà Tháng 2
1
Vé Tăng Vật Tổ 10
Rương vàng 2
Nước kinh nghiệm 4 5

Phần thưởng nhận thêm thay đổi mỗi ngày

NgàyPhần thưởngSố LượngHình Ảnh
08-02 Vòng Tay EXP +1 1
09-02 Nhẫn EXP +1 1
10-02 Vật Tế Cao 5
11-02 Vật Tế-Cao 5
12-02 Thuốc Tăng Cấp Thú 35
13-02 Linh Lộ Đơn 4
14-02 Chocolate Tình Yêu 2
15-02 Đá Manh Hóa 2
16-02 Vòng Tay EXP +1 1
17-02 Nhẫn EXP +1 1
18-02 Vật Tế-Cao 5
19-02 Thuốc Tăng Cấp Thú 35
20-02 Linh Lộ Đơn 4
21-02 Chocolate Tình Yêu 2
22-02 Đá Manh Hóa 2
23-02 Vòng Tay EXP +1 1
24-02 Nhẫn EXP +1 1
25-02 Vật Tế-Cao 5
26-02 Thuốc Tăng Cấp Thú 35
27-02 Linh Lộ Đơn 4
28-02 Chocolate Tình Yêu 2
29-02 Đá Manh Hóa 2
01-03 Vòng Tay EXP +1 1
02-03 Nhẫn EXP +1 1
03-03 Vật Tế-Cao 5
04-03 Thuốc Tăng Cấp Thú 35
05-03 Linh Lộ Đơn 4
06-03 Chocolate Tình Yêu 2
07-03 Đá Manh Hóa 2

Lưu ý:

  • Gunner có thể tích lũy số xu nạp trong ngày đến khi đạt mốc 1.000 - 99.999 Xu để nhận thưởng.
  • Mỗi ngày chỉ nhận được 1 lần.
  • Tất cả vật phẩm đều KHÓA.