Đầu trang

Quà Tặng Đặc Biệt cho VIP 360game

Từ 24-06-15

Gunner là VIP của 360game đạt các cấp 5,6,7,8 khi vào Gunny sẽ nhận được quà tặng hấp dẫn.

Cấp VipGiá trị XuGiá trị VNĐ
VIP 8 26,750 2,675,000
VIP 7 17,350 1,735,000
VIP 6 9,750 975,000
VIP 5 4,750 475,000

Chi tiết quà tặng như sau:

TÚI QUÀ VIP 5
Quà TặngSố LượngHình ảnh
Danh hiệu Vip 5 360Game
60 ngày
1
Trứng pet 4 sao ngẫu nhiên 1
Châu báu thuộc tính 9-15 (khóa) 5
Huy hiệu hiệu úy
30 ngày
1
S-Ares
7 ngày
1
Sinh Nhật Gunny 5 Năm
30 ngày
1
Chiến hồn đơn 10
Thuốc Tăng Cấp Thú 5
Linh Châu Kỹ Năng 5
Đá Linh Hồn 5
Ma Thạch-Sơ 5
nước tu luyện cấp 2 5
Hộp thẻ bài ngẫu nhiên 10
TÚI QUÀ VIP 6
Quà TặngSố LượngHình ảnh
Danh hiệu Vip 6 360Game
30 Ngày
1
Rương trứng pet hiếm 4 sao  1
Châu báu thuộc tính Lv13-15 2
Nhẫn Bạc Sinh Nhật +3
7 ngày
2
Vòng Tay Bạc Sinh Nhật +3
7 ngày
2
Huy hiệu hiệu úy
30 ngày
1
S-Ares
7 ngày
1
Sinh Nhật Gunny 5 Năm
30 ngày
1
Chiến hồn đơn 10
Thuốc Tăng Cấp Thú 5
Linh Châu Kỹ Năng 5
Đá Linh Hồn 5
Ma Thạch-Sơ 5
nước tu luyện cấp 2 5
Hộp thẻ bài ngẫu nhiên 10
TÚI QUÀ VIP 7
Quà TặngSố LượngHình ảnh
Danh hiệu Vip 7 360Game
60 ngày
1
Rương trứng pet hiếm 4 sao  1
Châu báu thuộc tính Lv13-15 3
Nhẫn Bạc Sinh Nhật +3
7 ngày
2
Vòng Tay Bạc Sinh Nhật +3
7 ngày
2
Huy hiệu đại tá
30 ngày
1
S-Ares
7 ngày
1
Sinh Nhật Gunny 5 Năm
30 ngày
1
Chiến hồn đơn 50
Thuốc Tăng Cấp Thú 25
Linh Châu Kỹ Năng 25
Đá Linh Hồn 25
Ma Thạch-Sơ 25
nước tu luyện cấp 2 25
Hộp thẻ bài ngẫu nhiên 50
TÚI QUÀ VIP 8
Quà TặngSố LượngHình ảnh
Danh hiệu Vip 8 360Game
60 ngày
1
Rương trứng pet hiếm 4 sao  1
Châu báu thuộc tính Lv13-15 5
Nhẫn Bạc Sinh Nhật +4
7 ngày
2
Vòng Tay Bạc Sinh Nhật +4
7 ngày
2
Huy hiệu đại tướng
30 ngày
1 -
S-Ares
7 ngày
1
Sinh Nhật Gunny 5 Năm
30 ngày
1
Chiến hồn đơn 100
Thuốc Tăng Cấp Thú 50
Linh Châu Kỹ Năng 50
Đá Linh Hồn 50
Ma Thạch-Sơ 50
nước tu luyện cấp 2 50
Hộp thẻ bài ngẫu nhiên 100

Tất cả các quà tặng đều Khóa.