Đầu trang

Phiên Bản Mới: Vinh Dự Gunner

Từ 06-12-19

VINH DỰ GUNNER

Gunner đau đầu mỗi lần dung luyện “xịt”, tăng cấp, tăng sao thất bại. Đừng lo Gà đã đem đến một tính năng make up nhân phẩm cực mạnh. Chỉ cần chăm chỉ làm điều tốt mỗi ngày nhân phẩm game ngày càng cao.


Hệ thống vinh dự

Các Gunner có thể tương tác(thích/ghét nhau). Cấp vinh dự càng cao lợi ích nhận được càng nhiều.

Cách nhận vinh dự

  • Nhận khi dẫn theo người yếu vượt phó bản, tối đa 15 điểm/ngày(người được kéo phải có năng động trên 70 và chênh lệch lực chiến thấp hơn 5 lần)
  • Nhận khi dẫn theo người yếu thắng thi đấu, tối đa 10 điểm/ngày (người được kéo phải có năng động trên 70 và chênh lệch lực chiến thấp hơn 5 lần)
  • Nhận khi được người khác thích, tối đa 50 điểm
  • Khi điểm năng động đạt 60/90/120/135/150 sẽ nhận được 1 lượt thích/ghét.
  • Để ghét người khác phải đạt lv10 Vinh Dự và trên 100 điểm năng động ngày
  • Gunner có thể xem lại lượt thích ghét ở Nhật Ký:

Lợi ích cấp độ vinh dự:

  • Cấp vinh dự càng cao, lượng HP tăng càng nhiều
  • Tỉ lệ cường hóa, tăng cấp, tăng sao, đúc vàng, dung luyện tăng.

Mỗi ngày sẽ nhận được túi quà vinh dự, tùy cấp vinh dự mà phần quà mỗi ngày càng có giá trị