Đầu trang

Phiên bản mới - Truyền Thuyết Khai Hoang

Từ 16-06-16

-=- THÀNH TỰU THẺ BÀI-=-

 • Cấp độ: cấp 15
 • Thời gian tham gia: tính năng game, không hạn chế thời gian.
 • Lợi ích nhận đựơc: tăng các chỉ số nhân vật và lực chiến.

Phần thưởng:

Khi hoàn thành hết các “Thành Tựu Thẻ Bài” sẽ nhận đựơc:

Tấn Công 293

Phòng Thủ

168

May Mắn

296

Sát Thương

328

Hộ Giáp

80

Ma Công

119

Ma Kháng

385

Máu

2285

Quy tắc tham gia:

 • Mỗi 1 thành tựu thẻ bài yêu cầu thu thập thẻ hoặc phẩm chất thẻ, khi hoàn thành các yêu cầu sẽ xuất hiện thông báo hoàn thành.

 • Có thể bấm vào xem để mở ra giao diện “Thành Tựu” hoặc mở giao diện Thẻ Bài > Thành Tựu để nhận thưởng.

 • Khi nhận Thành Tựu thuộc tính sẽ đựơc cộng vào nhân vật:


Trước khi hoàn thành Thành Tựu.

Sau khi hoàn thành Thành Tựu.

 • Có 70 Thành Tựu yêu cầu thu thập 15 bộ thẻ bài (trong đó 11 bộ thẻ bài cũ và 4 bộ thẻ bài mới), phẩm chất: Đồng, Bạc, Vàng.

11 bộ thẻ bài cũ.


4 bộ thẻ bài mới.

  Cách nhận các bộ thẻ bài:

  + 11 bộ thẻ bài cũ nhận từ phó bản, Hộp thẻ bài ngẫu nhiên, Hộp thẻ bài thần bí.
  + 4 bộ thẻ bài mới nhận từ:  Hộp Thẻ Vũ Khí Ngẫu Nhiên.  Nguồn ra Hộp Thẻ Vũ Khí Ngẫu Nhiên từ sự kiện.