Đầu trang

Phiên bản Mới: Thành Phố Trên Không

Từ 10-11-17

[GUNNY.360GAME.VN]

-=- PHẦN THƯỞNG PHÓ BẢN-=-

Sẽ có 4 mức độ bao gồm Dễ, Thường, Khó, Anh hùng. Mỗi mức độ các bạn sẽ có cơ hội sở hữu những vật phẩm tương ứng sau:

PHẦN THƯỞNG ẢI MỨC ĐỘ DỄ
Hình ảnhVật phẩmSố lượng nhận được khi lậtTrạng Thái
Mảnh kiếm bá tước-Sơ 1 Khóa
Mảnh kiếm bá tước-Cao 1 Khóa
Kiếm bá tước 1 Không Khóa
Chiến hồn đơn 1/2/5/6/10/15/20/25 Không Khóa
Đá Linh Hồn 2/3/6/7/10/15/20/25/30 Không Khóa
Hộp hồn tinh (nhỏ) 1 Không Khóa
Hộp hồn tinh (vừa) 1 Không Khóa
Hộp hồn tinh (lớn) 1 Không Khóa
Ấn Chúc Phúc (1) --> (6)-Thô 1 Không Khóa
Ấn Chúc Phúc (1) --> (6)-Thường 1 Không Khóa
Ấn Chúc Phúc (1) --> (6)-Ưu Tú 1 Không Khóa
Ấn Chúc Phúc (1) --> (6)-Hoàn Mỹ 1 Không Khóa
Ấn Tán Dương (1) --> (6)-Thô 1 Không Khóa
Ấn Tán Dương (1) --> (6)-Thường 1 Không Khóa
Ấn Tán Dương (1) --> (6)-Ưu Tú 1 Không Khóa
Ấn Tán Dương (1) --> (6)-Hoàn Mỹ 1 Không Khóa