Đầu trang

Phiên bản Mới: Thành Phố Trên Không

Từ 10-11-17

[GUNNY.360GAME.VN]

-=- TÍNH NĂNG KHẮC ẤN -=-

Thông tin cơ bản

 • Cấp độ 48 trở lên mới mở tính năng Khắc Ấn.
 • Ấn có thể nhận qua : Phó Bản, tính năng Kho Báu trong Khắc Ấn.

Quy tắc tham gia

Giải thích về Ấn:
 • Ấn chia làm 4 loại : Ấn Chúc Phúc, Ấn Tán Dương, Ấn Sức Mạnh, Ấn Nghệ Thuật.
 • Mỗi cấp Ấn tối đa chỉ có 5 sao.
 • Có 6 trang bị có thể Khảm Ấn : Nón, Tóc, Mặt, Mắt, Bộ Trang Bị, Áo.
 • Mỗi loại Trang Bị có thể khảm 6 Ấn.
Thuộc tính của Ấn:
 • Ấn cộng hai loại thuộc tính Chính và thuộc tính Cấp Hai.
 • Thuộc tính Chính của Ấn sẽ do phẩm chất ban đầu của Ấn quyết định.
 • Thuộc tính phụ sẽ do cấp sao của Ấn quyết định
Hiệu ứng của Ấn tương ứng với 4 loại Ấn:
 • Chúc Phúc:
  • Đeo 2 Ấn Chúc Phúc : +300 HP, 10 Hộ Giáp.
  • Đeo 4 Ấn Chúc Phúc : Bị tấn công có 10% kích hoạt Chúc Phúc, +10% Hộ Giáp và Phòng Thủ, duy trì 2 turn.
 • Tán Dương:
  • Đeo 2 Ấn Tán Dương : + 40 Tấn Công, 40 Nhanh Nhẹn.
  • Đeo 4 Ấn Tán Dương : Tấn công có 10% kích hoạt Tán Dương, mục tiêu sát thương giảm -50%, duy trì 2 turn.(Hiệu quả với PVP)
 • Sức Mạnh:
  • Đeo 2 Ấn Sức Mạnh : Ma Công +40, Ma Kháng +40.
  • Đeo 4 Ấn Sức Mạnh : Tấn công có 10% kích hoạt Lực Hư Không, tang 30% Ma Công, duy trì 2 turn.
 • Nghệ Thuật:
  • Đeo 2 Ấn Nghệ Thuật : Tấn Công +40, Sát Thương +10.
  • Đeo 4 Ấn Nghệ Thuật : Tấn công có 10% kích hoạt Nghệ Thuật Chỉ Huy, Sát thương phải chịu của mục tiêu +20%, duy trì 2 turn.
Luyện:
 • Luyện sẽ tăng cấp của Ấn.
 • Cộng thêm chỉ số vào thuộc tính chính và thuộc tính cấp 2 của Ấn.
 • Ấn khi luyện Cấp 3, Cấp 6, Cấp 9, Cấp 12 sẽ cộng thêm số sao.
 • VD: Ấn 3 sao phải cường hóa đến cấp 9 mới có thể cộng thêm sao vào Ấn.
 • Ấn tối đa chỉ có thể có 5 sao.
Luyện Hóa:
 • Luyện Hóa có thể tẩy điểm thuộc tính cấp 2 của Ấn.
 • Mỗi lần chỉ có thể tẩy 1 loại thuộc tính phụ.
 • Tẩy Ấn tốn Hồn Tinh và Đá Luyện Hóa.
Kho Báu
  • Mỗi ngày có 5 lần miễn phí mở khắc Ấn. Mỗi lần mở nhận 1 hộp Hồn Tinh – Vừa và 1 mảnh Khắc Ấn(tức số lần Đào Kho Báu).
  • Mỗi lần miễn phí sẽ cách nhau một đoạn thời gian.
  • Nếu mở trong thời gian chờ miễn phí lần tiếp theo hoặc đã hết số lần miễn phí sẽ tốn 1000 xu/xu khóa mỗi lần mở.
  • Mua 10 hộp sẽ tặng 10 mảnh Khắc Ấn (tức số lần Đào Kho Báu) giá 9000 xu/xu khóa. Chắc chắn nhận Mảnh Ưu Tú trở lên.

Cách tham gia

  • Dùng phím tắt B (hoặc nhấn vào icon túi) phía góc phải màn hình sẽ hiện ra giao diện Ấn.