Đầu trang

Phiên bản mới - Thám Hiểm Bộ lạc Gà

Từ 31-10-16

[GUNNY.360GAME.VN]

-=- MỤC TIÊU 7 NGÀY -=-

Thông Tin Cơ Bản

 • Tài khoản vừa tạo nhân vật có thể tham gia.
 • Sự kiện diễn ra 7 ngày kể từ khi tạo nhân vật.
 • Sau 7 ngày hoặc đã hoàn thành tất cả các mục tiêu của 7 ngày sẽ tự động biến mất icon.
 • Phần thưởng Nước kinh nghiệm, Nước tu luyện, Đá cường hóa, Thuốc tăng cấp thú, Linh châu kỹ năng, Hộp thẻ ngẫu nhiên, Vé quay trứng, Thức ăn cho pet…

Quy tắc tham gia

  • Mỗi ngày gunner có 2 mục tiêu để hoàn thành và nhận thưởng gồm: Mục tiêu cơ bản và Mục tiêu tiến cấp.
  • Mỗi mục tiêu có 3 nhiệm vụ. Phải hoàn thành cả 3 nhiệm vụ mới có thể nhận thưởng.
  • Chỉ có thể xem mục tiêu của ngày hôm nay và các ngày trước đó không thể xem các ngày tiếp theo.
  • Nếu hôm nay hoàn thành mục tiêu của các ngày kế tiếp thì đến ngày đó mới có thể tính thành công và nhận thưởng.
  • Kể từ khi tạo nhân vật 24 giờ sau sẽ qua ngày kế tiếp. Tương tự như vậy cho mỗi ngày sau này.
  • Kết thúc 7 ngày kể từ khi tạo nhân vật icon sẽ tự động biến mất.
  • Khi hoàn thành mục tiêu cơ bản sẽ bận được 5 điểm tích lũy, mục tiêu tiến cấp sẽ nhận 10 điểm tích lũy.
  • Tích lũy điểm hoàn thành mục tiêu 7 ngày để nhận thưởng.
 Ngày 1Ngày 2Ngày 3Ngày 4Ngày 5Ngày 6Ngày 7
Mục Tiêu Gia Nhập 1 Guild Trang bị cường hóa +5 Nhận 1 pet Tham gia thi đấu 4 lần. Tham gia chiến thần 2 lần Tham gia lôi đài 2 lần Tham gia DTKG 2 lần
Vượt 5 phó bản bất kỳ Tham gia thi đấu 4 lần Vật tổ đạt cấp 2 Nhận 1 đệ tử Tìm Kho Báu 1 lần Ô thẻ bài toàn thân đạt lv3 Lực chiến đạt 20000
Đạt Cấp 16 Đạt Cấp 19 Đạt Cấp 22 Đạt Cấp 24 Đạt Cấp 26 Đạt Cấp 28 Đạt Cấp 30
Phần Thưởng Nước EXP lv1*100 Thuốc tăng thú cưỡi *5 Tinh hoa vinh dự *5 Vé quay trứng*5 Thức ăn cao nhiên*50 Thẻ hồn*5 Châu báu công lv9*1
Nước tu luyện lv1*20 Linh châu kỹ năng*10 Hộp thẻ ngẫu nhiên*10 Nước tu luyện lv2*10 Mũi khoan lv1*20 Loa nhỏ*5 Chiến hồn đơn*30
Đá cường hóa*10 Đá cường hóa*15 Đá cường hóa*20 Đá cường hóa*25 Đá cường hóa*50 Đá cường hóa*60 Đá tăng cấp*10
Mục tiêu tiến cấp và thưởng
 Ngày 1Ngày 2Ngày 3Ngày 4Ngày 5Ngày 6Ngày 7
Mục tiêu  Cường hóa TB bất kỳ lên +7 Thắng 5 trận thi đấu Pet tăng đến cấp 10 Xuất sư 1 đệ tử Thắng 2 trận chiến thần Lọt TOP 100 Lôi đài Thắng 1 trận  DTKG
Vượt giải cứu Gà Con  Khó 1 lần Cống hiến Guild 100 Thú cưỡi đạt cấp 1 – 8 sao Bạn bè đạt 10 Hoàn thành 1 vòng kho báu Vũ khí cường hóa +9 Lực chiến đạt 40000
Tích lũy nạp 999 xu. Tích lũy nạp 2888 xu Tích lũy nạp 3666 xu Tích lũy nạp 6600 xu Tích lũy nạp 8800 xu Tích lũy nạp 12800 xu Tích lũy nạp 18800 xu
  Nước EXP lv1*150 Thuốc tăng thú cưỡi*30 Tinh hoa vinh dự*10 Vé quay trứng*10 Thức ăn cao nhiên*100 Thẻ hồn*10 Châu bát sát thương level 9
Phần Thưởng Nước tu luyện lv1*50 Linh châu kỹ năng*20 Hộp thẻ ngẫu nhiên*20 Nước kinh nghiệm cấp 2 *20 Mũi khoan lv1*80 Loa nhỏ*15 Chiến hồn đơn*100
  Đá cường hóa*15 Đá cường hóa*25 Đá cường hóa*35 Đá cường hóa*45 Đá cường hóa*60 Đá cường hóa*80 Đá tăng cấp*20

Tiếnđộ/điểmThưởng
35 1000 Xu Khóa
70 Trang bị pet lv25 + Thức ăn cao*20
100 Vũ khí 230 ngẫu nhiên + set đặc biệt

Cách tham gia

   • Tạo nhân vật xong đăng nhập vào game sẽ hiện giao diện mục tiêu 7 ngày.
   • Hoặc có thể chọn icon event sau đó click vào Icon Mục Tiêu 7 ngày sẽ hiện giao diện.