Đầu trang

Phiên Bản Mới: Sức Mạnh Nguyên Tố

Từ 26-07-19

TỔNG HỢP ƯU HÓA

Ưu hóa Ghép Tự Do

  • Ghép Tự do sẽ ưu tiên Lực chiến gần bằng nhau, giới hạn lực chiến sẽ mở rộng theo thời gian ghép.
  • Không ghép người chơi cách nhau quá 10 cấp.

Tiện Lợi

  • Tại mục Đặc Sắc thêm biểu tượng Nông Trại để Gunner có thể vào nhanh.

  • Phòng Thi Đấu thêm hiển thị số Phòng