Đầu trang

Phiên Bản Mới: Sức Mạnh Nguyên Tố

Từ 26-07-19

TRỜI SINH MỘT CẶP

Thông tin cơ bản

  • Level 30 có thể tham gia tính năng. Diễn ra 7 ngày, ngày 8 và 9 là ngày tổng kết, đổi thưởng và phát thưởng
  • Gunner tham gia sự kiện Trời Sinh Một Cặp bằng cách nhận nuôi Pet Bé Yêu. Tham gia hoàn thành nhiệm vụ yêu cầu để nhận nhiều phần thưởng hấp dẫn.


Tăng cấp bồi dưỡng PET

  • Dùng Quà Cao Cấp, Quà Trung Cấp, Quà Thường để bồi dưỡng Pet. Pet level càng cao ngoại hình pet càng ngầu  • Quà bồi dưỡng Pet được ghép từ các nguyên liệu: Sô Cô La Tinh Tế, Bó Hoa Hồng Thắm, Nhẫn Cưới Lớn, Sách Chân Tình, Quà Ăn Vặt

Cách nhận nguyên liệu: Nhiệm vụ hoạt động, thưởng chiến thắng thi đấu, Tổ chức hôn lễ nhiều lần, thưởng hoàn thành số lần mục tiêu Lật bài Đấu Hẹn Hò Bạn bè, bạn đời tặng.

Hệ Thống Bảng Xếp Hạng

  • Điểm hạng cá nhân, xếp hạng theo EXP của Pet, bằng cấp sẽ tính theo thời gian.
  • Hạng điểm thành tựu, BXH số thành tựu hoàn thành cá nhân, nếu ngang nhau ai lên trước sẽ xếp trước.
  • Hạng bạn đời, hạng tổng của EXP pet 2 bên của bạn đời, cộng cấp pet hai bên của bạn đời

Phần thưởng

  • Thưởng pet tăng cấp: Mỗi tăng 1 cấp đều có thưởng tương ứng gửi qua thư
THƯỞNG TĂNG CẤP PET
Cấp PET Đạt LvEXP Lên CấpThưởng
1
0 Chocolate Tình Yêu x3
2
150 Chocolate Tình Yêu x8
3
250 Tình Ý x10
4 300 Đá Tăng Cấp x25
5
400 Đá Tăng Cấp x30
6
500 Thuốc Tăng Cấp Thú x88
7
600 Thuốc Tăng Cấp Thú x188
8
700 Đá Bùa Vật Tổ x88
9
800 Đá Bùa Vật Tổ x128
10
900 Châu Báu 17 x2
11
1000 Đá Manh Hóa x133
12
1100 Đá Manh Hóa x200
13
1200 Đá Linh Nguyện x58
14
1400 Đá Linh Nguyện x88
15
1500 Quà Thần Khí Nhỏ x1
16
1600 Linh Lộ Đơn x88
17
1700 Linh Lộ Đơn x128
18
1900 Hộp Hồn Tinh Vừa x68
19
2000 Hộp Hồn Tinh Vừa x88
20
2100 Mầm Xanh Lấp Lánh 4 Sao x1
21
4550 Đồng x158
22
150 Đồng x188
23 2500 Đá Tăng Cấp x58
24 2700 Đá Tăng Cấp x88
25
2800 Phượng Hoàng Băng 4 Sao x1
26
3000 Vật Tế Cao x188
27 3100 Vật Tế Cao x288
28 3300 Ma Thạch Tứ Tượng Siêu Việt x1
29 3400 Ma Thạch Tứ Tượng Siêu Việt x2
30 3600 Bùa Truyền Thuyết x1
31 3800 Ngọc Tăng Phụ Kiện Thú Lv 1 x250
32 3900 Ngọc Tăng Phụ Kiện Thú Lv 1 x350
33 4100 Châu Báu 19 x1
34
4300 Châu Báu 19 x2
35
4400 Thẻ Rồng Bong Bóng (Vĩnh viễn) x1
36 4600 Đá Tiến Hóa x200
37 4800 Đá Tiến Hóa x400
38 5000 Đá Tăng Sao Lv1 x88
39 5200 Đá Tăng Sao Lv1 x128
40 5300 Quà Nhẫn EXP x1
Mở nhận: Nhẫn EXP +5 (1.000.000 EXP) x5
41 5500 Nước Tu Luyện Thuộc Tính Cấp 2 Lv2 x188
42 5700 Nước Tu Luyện Thuộc Tính Cấp 2 Lv2 x128
43 5900 Đá Đúc Hồn x288
44 6100 Đá Đúc Hồn x388
45 6300 Túi Quạt Gà x1
Mở nhận: LEGEND - Quạt Gà x1 (7 ngày, Khóa, Có thể tiếp phí).
46 6500 Đá Phong Ấn x38
47 6700 Đá Phong Ấn x58
48 6900 Đá Đột Phá x288
49 7100 Đá Đột Phá x388
50 7400 Tia Chớp Đỏ x1
Mở nhận: Set Hiếm Tia Chớp Đỏ x1 (365 ngày, Khóa, Kích hoạt phụ kiện).
51 7600 Trùng Sinh Đơn x128
52 7800 Trùng Sinh Đơn x188
53 8000 Vẫn Kim x100
54 8200 Vẫn Kim x150
55 8500 Quà LEGEND-Boomerang
Mở nhận: LEGEND-Boomerang (7 ngày, Khóa, Có thể tiếp phí).
56 8700 Ngọc Tăng Phụ Kiện Thú Lv2 x150
57 8900 Ngọc Tăng Phụ Kiện Thú Lv2 x200
58 9100 Ngọc Tăng Phụ Kiện Thú Lv3 x300
59 9400 Ngọc Tăng Phụ Kiện Thú Lv3 x500
60 9600 Vòng Tay 10 Tuổi +5 x1
Mở nhận: Vòng Tay 10 Tuổi +5 (155-145-155-145, 7 ngày, Có thể tiếp phí và bồi dưỡng).
  • Thưởng thành tựu: Trong hoat động đạt điều kiện thành tựu sẽ tự động nhận thưởng và điểm thành tựu, mỗi thành tựu hoàn thành 1 lần, hệ thống thành tựu chỉ cho ra điểm thành tựu, không có thưởng khác
THƯỞNG HẠNG THÀNH TỰU
HạngThưởng
Thưởng Hạng 1 BXH Thành Tựu Thưởng hạng Thành Tựu Trời Sinh Một Cặp. Mở nhận: Vật Định Tình +2 x8, Biến Hình PET: Thẻ Triệu Hồi Tiểu Hồ Ly (Vĩnh viễn) x1
Thưởng Hạng 2 BXH Thành Tựu Thưởng hạng Thành Tựu Trời Sinh Một Cặp. Mở nhận: Vật Định Tình +2 x7, Biến Hình PET: Thẻ Triệu Hồi Cáo Tiên (Vĩnh viễn) x1
Thưởng Hạng 3 BXH Thành Tựu Thưởng hạng Thành Tựu Trời Sinh Một Cặp. Mở nhận: Vật Định Tình +2 x6, Biến Hình PET: Thẻ Triệu Hồi Cún Sociu (Vĩnh viễn) x1
Thưởng Hạng 4-5 BXH Thành Tựu Thưởng hạng Thành Tựu Trời Sinh Một Cặp. Mở nhận: Vật Định Tình +2 x5, Biến Hình PET: Thẻ Triệu Hồi Cánh Bóng Tối (Vĩnh viễn) x1
Thưởng Hạng 6-10 BXH Thành Tựu Thưởng hạng Thành Tựu Trời Sinh Một Cặp. Mở nhận: Vật Định Tình +2 x4, Biến Hình PET: Thẻ Triệu Hồi Thẻ Cánh Bóng Tối (Vĩnh viễn) x1
Thưởng Hạng 11-20 BXH Thành Tựu Thưởng hạng Thành Tựu Trời Sinh Một Cặp. Mở nhận: Vật Định Tình +2 x3
Thưởng Hạng 21-50 BXH Thành Tựu Thưởng hạng Thành Tựu Trời Sinh Một Cặp. Mở nhận: Vật Định Tình +2 x2
Thưởng Hạng 51-100 BXH Thành Tựu Thưởng hạng Thành Tựu Trời Sinh Một Cặp. Mở nhận: Vật Định Tình +2 x1
  • Thưởng BXH: BXH là xếp hạng liên server, tất cả thưởng gửi qua thư
THƯỞNG HẠNG CẤP ĐỘ TRỜI SINH MỘT CẶP
HạngThưởng
Thưởng Hạng 1 BXH Trời Sinh Một Cặp Thưởng hạng Cấp Độ Trời Sinh Một Cặp. Mở nhận: Nhẫn 10 Tuổi +4 x8, Danh hiệu: Tình Yêu Bền Vững x1, 1 Bộ Thời Trang Sang Trọng (Nhân vật nam mở nhận 4 phụ kiện của Bộ Phi Long, nhân vật nữ mở nhận 4 phụ kiện của Bộ Phượng Vũ).
Thưởng Hạng 2 BXH Trời Sinh Một Cặp Thưởng hạng Cấp Độ Trời Sinh Một Cặp. Mở nhận: Nhẫn 9 Tuổi +4 x7, Danh hiệu: Tình Yêu Bền Vững x1, 1 Bộ Thời Trang Sang Trọng (Nhân vật nam mở nhận 4 phụ kiện của Bộ Phi Long, nhân vật nữ mở nhận 4 phụ kiện của Bộ Phượng Vũ).
Thưởng Hạng 3 BXH Trời Sinh Một Cặp Thưởng hạng Cấp Độ Trời Sinh Một Cặp. Mở nhận: Nhẫn 9 Tuổi +4x6, Danh hiệu: Tình Yêu Bền Vững x1, 1 Bộ Thời Trang Sang Trọng (Nhân vật nam mở nhận 4 phụ kiện của Bộ Phi Long, nhân vật nữ mở nhận 4 phụ kiện của Bộ Phượng Vũ).
Thưởng Hạng 4-5 BXH Trời Sinh Một Cặp Thưởng hạng Cấp Độ Trời Sinh Một Cặp. Mở nhận: Nhẫn Athena +4 x5, Danh hiệu: Tình Yêu Bền Vững x1, 1 Bộ Thời Trang Sang Trọng (Nhân vật nam mở nhận 4 phụ kiện của Bộ Phi Long, nhân vật nữ mở nhận 4 phụ kiện của Bộ Phượng Vũ).
Thưởng Hạng 6-10 Trời Sinh Một Cặp Thưởng hạng Cấp Độ Trời Sinh Một Cặp. Mở nhận: Nhẫn Athena +4 x4, Danh hiệu: Tình Yêu Bền Vững x1, 1 Bộ Thời Trang Sang Trọng (Nhân vật nam mở nhận 4 phụ kiện của Bộ Phi Long, nhân vật nữ mở nhận 4 phụ kiện của Bộ Phượng Vũ).
Thưởng Hạng 11-20 Trời Sinh Một Cặp Thưởng hạng Cấp Độ Trời Sinh Một Cặp. Mở nhận: Nhẫn Athena +4 x3
Thưởng Hạng 21-50 Trời Sinh Một Cặp Thưởng hạng Cấp Độ Trời Sinh Một Cặp. Mở nhận: Nhẫn Athena +4 x2
Thưởng Hạng 51-100 Trời Sinh Một Cặp Thưởng hạng Cấp Độ Trời Sinh Một Cặp. Mở nhận: Nhẫn Athena +4 x1