Đầu trang

Phiên Bản Mới: Sức Mạnh Nguyên Tố

Từ 26-07-19

PHÙ HIỆU NGUYÊN TỐ

Thông tin cơ bản

 • Cấp yêu cầu mở tính năng: Lv.30
 • Cách tham gia: Tiệm Rèn -> Phù Hiệu

 • Phù Hiệu được chia làm 4 Nguyên tố: Lửa, Đất, Gió, Nước.
 • Khảm phù hiệu vào Vũ Khí, Vũ Khí Phụ sẽ tăng Công thuộc tính nguyên tố tương ứng.
 • Khảm phù hiệu vào Áo, Nón sẽ tăng Thủ thuộc tính nguyên tố tương ứng.
 • Cùng 1 vị trí tối đa khảm 3 Phù Hiệu
 • Mỗi Nguyên tố có kỹ năng kích hoạt trong trận đấu riêng.

Hiệu Quả Kỹ Năng Phù Hiệu:

 • Công Lửa: Bắn trúng mục tiêu có 15% kích hoạt thiêu đốt, mỗi turn chịu 1% sát thương lửa, duy trì 3 turn.
 • Công Gió: Bắn trúng mục tiêu có 15% kích hoạt sấm sét, kẻ địch phạm vi 300 chịu 1% sát thương gió.
 • Công Nước: Bắn trúng mục tiêu có 3% kích hoạt đóng băng, mục tiêu không thể tấn công hoặc di chuyển 2 turn, bị đánh sẽ mất hiệu quả và mất sát thương.
 • Công Đất: Gamer đứng thấp hơn mình chịu thêm sát thương, mỗi 100 pixel tăng 1% sát thương đất.
  • Nhân vật có thuộc tính Công của Nguyên tố nào cao nhất sẽ ưu tiên kích hoạt kỹ năng của Nguyên Tố đó. Ví dụ: Nhân vật có 500 Công Lửa, 400 Công Gió, 300 Công Nước, 200 Công Đất thì lúc này hệ thống sẽ ưu tiên Công Lửa và kích hoạt kỹ năng Công Lửa.
 • Kháng Đất: Mỗi cự ly 100 pixel chịu sát thương giảm 10 (10)(Chịu ảnh hưởng kháng đất).
 • Kháng Gió: Né tăng 1 (+1) % (Chịu ảnh hưởng kháng gió).
 • Kháng Nước: Mỗi turn hồi 10 (+10) HP (Chịu ảnh hưởng kháng nước).
 • Kháng Lửa: Mỗi turn hấp thu 10 (+10) sát thương (Chịu ảnh hưởng kháng lửa). 
  • Nhân vật có thuộc tính Kháng của Nguyên tố nào cao nhất sẽ ưu tiên kích hoạt kỹ năng của Nguyên Tố đó. Ví dụ: Nhân vật có 500 Kháng Lửa, 400 Kháng Gió, 300 Kháng Nước, 200 Kháng Đất thì lúc này hệ thống sẽ ưu tiên Kháng Lửa và kích hoạt kỹ năng Kháng Lửa.
 • Chỉ số Nguyên tố càng cao thì sát thương nguyên tố càng cao

Phẩm Chất Phù Hiệu: Thô < Thường < Ưu Tú < Hoàn Mỹ

 • Phẩm chất càng cao chỉ số càng lớn

Cách nhận nguyên liệu để chế tạo phù hiệu

 • Tham gia phó bản Hang Dung Nham để có thể nhận nguyên liệu và quyển phù hiệu để ghép thành Phù Hiệu

 • Sau khi có đủ nguyên liệu có thể vào Tạo để chế tạo Phù Hiệu.
 • Quyển Phù Hiệu phẩm chất càng cao thuộc tính càng nhiều:


 • 3 Phù Hiệu phẩm thấp có thể Dung Hợp để nâng cấp lên phù hiệu phẩm chất cao hơn. Trong quá trình Dung Hợp có thể dùng xu để bảo vệ phù hiệu( Khi không mở bảo vệ nếu thất bại sẽ mất phù hiệu dung hợp)

 • Khi chiến đấu chỉ có 1 loại Kỹ năng Công & 1 Kỹ năng Kháng có hiệu lực.