Đầu trang

Phiên Bản Mới: Sức Mạnh Nguyên Tố

Từ 26-07-19

PHÓ BẢN HANG DUNG NHAM

Thông tin cơ bản

  • Độ khó: Thường, Khó, Anh Hùng, Ác mộng, không thể mở ải BOSS.
  • Số Ải: 4. Cần phải vượt ải dần theo độ khó.Một ngày chỉ được đi 3 lần Hang Dung Nham
  • Phần Thưởng: Nguyên Liệu Phù Hiệu Nguyên Tố

Ải 1

 • Điều kiện thắng: Tiêu diệt quái và bảo vệ dung nham
 • Người chơi xuất hiện trên bục. Bản đồ có 5 bục, tương ứng 5 miệng phun nham thạch. Mỗi 2 turn có 3 bục ngẫu nhiên phun lửa. Người chơi bị phun trúng sẽ chịu sát thương. Trước khi phun lửa sẽ có cảnh báo.
 • Bên phải bản đồ là Thủy Tinh Dung Nham. Quái sẽ tấn công Thủy Tinh Dung Nham liên tục, Thủy Tinh Dung Nham vỡ, tất cả người chơi sẽ bị thiêu đốt tử vong.Quái ưu tiên tấn công người chơi.

Ải 2

 • Điều kiện thắng: Hạ Rết Dung Nham
 • Người chơi tạo mới trên 4 quả cầu, 4 quả cầu mỗi turn sẽ xuất hiện 1 Rết. Rết chỉ bò theo quả cầu, gặp người chơi sẽ phát nổ, Mỗi turn có 1 quả cầu tạo ra Rết Nhỏ, mỗi lần 4 con .Boss Rết tạo mới trên mặt đất.

Ải 3

 • Điều kiện thắng: Diệt Nhện Lớn
 • Người chơi xuất hiện góc dưới bên trái. Phía trên bản đồ có 3 ổ Nhện, Nhện Nhỏ được BOSS triệu hồi trong ổ .BOSS Nhện xuất hiện bên phải góc dưới. Xung quanh BOSS Nhện là khu cấm

Ải 4

 • Điều kiện thắng: Diệt Dơi Dung Nham
 • Người chơi tạo mới ở bậc thang bên dưới. Hai bên bản đồ là Đá Dung Nham, khi đá sáng sẽ nhìn rõ bản đồ, có thể nhìn thấy Boss ẩn thân.