Đầu trang

Phiên Bản Mới: Sức Mạnh Nguyên Tố

Từ 26-07-19

THÚ CƯNG MỚI – HUYỀN VŨ 5 SAOPET Huyền Vũ 5 sao sở hữu nhiều kỹ năng thiên về phòng ngự phản sát thương. Nếu Gunner có được PET Huyền Vũ và cùng chiến đấu với đồng đội, năng lực của PET sẽ phát huy tối đa.


Thông tin cơ bản:

  • PET Huyền Vũ chỉ có 1 phẩm chất 5 Sao & có trang bị Thức Tỉnh.
  • Tổng cộng có 9 kỹ năng, trong đó gồm 4 chủ động & 5 bị động.
  • Thức tỉnh được 6 kỹ năng, trong đó gồm 3 kỹ năng chủ động & 3 kỹ năng bị động.

Kỹ năng:

Dưới là thông tin chi tiết kỹ năng của PET khi đạt Lv.50 trở lên.

Tên Kỹ NăngHiệu quảThức Tỉnh

Cắn Xé Dữ Dội

(Kỹ năng bị động)

Sau mỗi đợt tấn công thú cưng sẽ tấn công địch, gây 50% sát thương.

Không thức tỉnh

Đạn Mai Rùa

(Kỹ năng chủ động)

Tốn 20 điểm ma pháp: Ném một mai rùa cứng, gây 220% sát thương, chắc chắn bạo kích, giúp 1 đồng đội ngẫu nhiên Giảm Thương 20% (Không có đồng đội sẽ tăng cho bản thân), duy trì 3 turn

Tốn 20 điểm ma pháp: Ném một mai rùa cứng, gây 220% sát thương, chắc chắn bạo kích, giúp 2 đồng đội ngẫu nhiên Giảm Thương 20% (Không có đồng đội sẽ tăng cho bản thân), duy trì 3 turn

Giáp Gai

(Kỹ năng chủ động)

Tốn 35 điểm ma pháp: Vào trạng thái phòng thủ, tăng 50% Hộ Giáp, giảm 60% xác suất bị bạo kích. Thể tích va chạm lớn hơn, tốc độ ra đòn giảm 30%, duy trì 3 turn. Có hiệu lực trong PVP.

Tốn 10 điểm ma pháp: Vào trạng thái phòng thủ, tăng 80% Hộ Giáp, giảm 90% xác suất bị bạo kích. Thể tích va chạm lớn hơn, miễn dịch sát thương từ một số góc độ nhất định, duy trì 3 turn.

Miệt Thị

(Kỹ năng bị động)

Đủ 50 điểm ma pháp sẽ mở kích hoạt Khiêu Khích, thu hút tấn công phe địch trong phạm vi bán kính 200 quanh mình. Mỗi phát đạn trúng sẽ phản đòn sát thương Thực bằng 80% Hộ Giáp bản thân +800 HP Tối Đa của bản thân, hiệu quả duy trì 2 turn, chờ 3 turn (Có hiệu lực trong PVP).

Đủ 30 điểm ma pháp sẽ mở kích hoạt Khiêu Khích, thu hút tấn công phe địch trong phạm vi bán kính 200 quanh mình. Mỗi phát đạn trúng sẽ phản đòn sát thương Thực bằng 80% Hộ Giáp bản thân +800 HP Tối Đa của bản thân, hiệu quả duy trì 2 turn, chờ 3 turn (Có hiệu lực trong PVP).

Đánh Tráo

(Kỹ năng chủ động)

Tốn 30 điểm ma pháp: Giúp đồng đội san sẻ sát thương, bản thân hồi HP bằng 10% sát thương giúp san sẻ +500, tối đa hồi 10000 HP, duy trì 2 turn. Có hiệu lực trong PVP.

Không thức tỉnh

Núi Đè

(Kỹ năng chủ động)

Tốn 30 điểm ma pháp: Rùa khổng lồ đè nặng xuống đất, tất cả người chơi chịu 150% ST cơ bản + ST bằng 300% Hộ Giáp của bản thân, bị Cấm Bay, duy trì 2 turn.

Tốn 30 điểm ma pháp: Rùa khổng lồ đè nặng xuống đất, tất cả người chơi chịu 150% ST cơ bản + ST bằng 300% Hộ Giáp của bản thân, bị Cấm Di Chuyển, Cấm Bay, duy trì 2 turn.

Bật Lại

(Kỹ năng bị động)

Mỗi lần bị sát thương sẽ hồi 3 điểm ma pháp, tăng 10% Ma Kháng và Hộ Giáp, cộng dồn tối đa 4 tầng, duy trì 2 turn, mỗi turn tối đa hồi 15 điểm ma pháp.

Mỗi lần bị sát thương sẽ hồi 5 điểm ma pháp, tăng 10% Ma Kháng và Hộ Giáp, cộng dồn tối đa 4 tầng, duy trì 2 turn, mỗi turn tối đa hồi 15 điểm ma pháp. (Miễn dịch phát đạn đầu tiên, chỉ hiệu lực trong PVP).

Đoàn Kết

(Kỹ năng bị động)

Tăng 10% hiệu quả Giảm Thương, mỗi đồng đội có mặt giúp tăng thêm 10% Giảm Thương, tối đa tăng 30%.

Tăng 20% hiệu quả Giảm Thương, mỗi đồng đội có mặt giúp tăng thêm 10% Giảm Thương, tối đa tăng 30%. Tăng thêm 10% HP Tối Đa. (Bị trúng đạn chỉ chịu sát thương bằng 25% HP Tối Đa của bản thân, chỉ hiệu lực trong PVP)

Giúp Đỡ Nhau

(Kỹ năng bị động)

Khi bản thân hoặc đồng đội tử vong, hiệu quả Nhặt Hồn tăng gấp bội.

Không thức tỉnh

Trang bị thức tỉnh

Huyền Vũ có 3 Trang bị thức tỉnh gồm có:

Tên Trang BịHình ẢnhÔ ĐeoGiá Tiếp Phí

Vũ Khí Rùa Thức Tỉnh

Vũ Khí

1.200 Xu/7 ngày
2.800 Xu/30 ngày

Nón Rùa Thức Tỉnh

Nón

Giày  Rùa Thức Tỉnh

Giày

Kỹ năng phong ấn

Gunner dùng PET Huyền Vũ để Phong Ấn vào vũ khí sẽ nhận tối đa 5 thuộc tính & ngẫu nhiên nhận thêm các kỹ năng sau.

Tên Kỹ Năng Phong Ấn PETHiệu quả

Mai Rùa Hộ Thể

Khi chiến đấu, sát thương phải chịu giảm 5,8,10% (MAX 10%).

Thần Rùa Nhập Thể

Khi chiến đấu, HP tối đa tăng 5,8,10% (MAX 10%).